Vejledningen til web-bookingen fremgår forsiden på web-booking systemet, men du skal læse reglerne for booking i vores reglement. Et uddrag af reglementet omkring bådbookingen fremgår længere af denne side.

Du skal særligt være opmærksom på følgende:

 • Du kan ikke booke 2 både samme dag.
 • Søn- og helligedage (dog ikke Grundlovsdag) gælder bookingen kun til kl. 12.00. Herefter kan alle medlemmer benytte bådene, hvis de ligger ubenyttet hen på stationerne. Der skal altid skrives i rapportbogen taget efter kl. 12.00.
 • Du skal ikke afnotere din booking i web-bookingen, når du har benyttet båden. Den skal bare kvitteres af ved at notere fangsten i rapportbogen. Se her hvordan du udfylder rapportbogen.
 • Når du booker overnatning er det fra natten forud for bådens benyttelse. Se reglementets § 35.
 • Sidst men ikke mindst HUSK AT AFMELDE BÅDEN HVIS DU BLIVER FORHINDRET. Også selvom du synes vejret er dårligt. Der er forskellige opfattelser af dårligt vejr.

 Medlemmer uden adgang til internet

Medlemmer der ikke har adgang til internet kan benytte sig af manuel reservation hos Hvidovre Sport. der på vegne af Lystfiskeriforeningen betjener medlemmer uden adgang til internettet.

Åbent på alle hverdage imellem 9.00 og 17.00 lørdage 9.30 til 13.00 på tlf. 3675 1315.

Der er lukket på alle søn & helligdage.

Husk medlemsnummer og den pinkode du har fået oplyst, når du ringer. Har du ingen kode kan du få en ved henvendelse til sekretariatet.

Nedennævnte er en gengivelse af reglerne, som er beskrevet i Lystfiskeriforeningens reglement:

Bådtegning.

 1. Foreningens både har numre indtil 99.
 2. Foreningens både må kun benyttes efter forudgående tegning. Bådtegning sker til bådprotokollen eller i web booking system. Ved tegning hos bådprotokollen skal der opgives navn og medlemsnummer. Det tilrådes at notere det opgivne bådnummer straks, så fejltagelse kan undgås. Det er forbudt at tegne både ved opgivelse af et andet medlems navn og medlemsnummer.
 3. Benyttelse af en båd, som vedkommende medlem ikke har tegnet, anses for en grov forseelse, som i henhold til foreningens love kan medføre bødestraf eller suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket.
 4. Både, for hvilke der i rapportbogen er indført såvel kvittering som angivelse af fangst, betragtes
  som fri og kan den pågældende dag benyttes uden tegning. På søn- og helligdage (men ikke på grundlovsdagen)
  kan foreningsbåde, som efter kl. 12 henligger i havnene, benyttes uden tegning, for så vidt der ikke
  i bådene er henlagt fiskegrejer eller andre private genstande, som viser, at bådene stadig er under benyttelse.
  Det må nøje bemærkes, at denne undtagelse ikke gælder på hverdage (eller grundlovsdagen).
  Ved benyttelse af både efter disse bestemmelser skal kvittering ske på sædvanlig måde.
 5. Hvis et medlem bliver forhindret i at benytte en tegnet båd, skal afbestilling ske til bådprotokollen eller web booking system.
 6. Et medlem må ikke stå tegnet for mere end 2 både, hvoraf kun den ene må være tegnet til benyttelse
  på en søn- eller helligdag. De 2 både kan ikke tegnes til en og samme hverdag.

VIII. Natlogi.

 1. Et medlem, som har tegnet sig for benyttelse af en foreningsbåd, eller som benytter privat båd, kan,
  for så vidt foreningen har hus eller pavillon med sovepladser ved det pågældende fiskevand, tegne
  natlogi for natten forud for bådens benyttelse. Tegningen sker ved bådprotokollen eller via webbooking system.

Det vil sige, at når man tegner overnatning f.eks. lørdag, har man tegnet natlogi natten mellem fredag og lørdag.

 1. Der kan højst tegnes 2 sovepladser til hver båd. Hvis der er tegnet 2 sovepladser til en båd, skal de pågældende i huse med flere værelser overnatte i samme værelse.
 2. (Ophævet)
 3. Overnattende personer skal hver medbringe og benytte 2 lagner eller lagenpose/sovepose og 1
  pudebetræk. Undladelse heraf betragtes som en grov forseelse.