På Gyrstinge Sø (areal 263,2 ha. max. dybde 10,4 meter) har LF 4 både, der er desuden mulighed for at overnatte på stationen, som har 6 sovepladser. Bådene ligger for svaj ved broen til venstre for “Kilden”.

 

Inspektør: Brian Jensen Tlf: 21 27 66 79
Opsynsmand Dennis Rune Hansen Tlf: 41 62 61 71

Fiskeriet

Gyrstinge sø blev opstemmet i 1970. Vandspejlet blev derved hævet med 2,5 m med henblik på sikring af Københavns vandforsyning. Dette er ikke længere nødvendigt, og søen er nu overtaget af Ringsted Kommune.

I forbindelse med salget af Gyrstinge sø er der truffet beslutning om at føre søen tilbage til sit oprindelige vandspejl, hvilket sker gradvist i disse år.

Klik her for at se Ringsted Kommunes folder om Gyrstinge Sø

I Gyrstinge Sø fanges der gedde, sandart, aborre, karpe og ål.

Sandarten kan ofte findes nordøst for “øen”, som forsvandt, da søen blev opstemmet – og som formodes at dukke op igen ved vandsænkningen. En anden god fiskeplads er den stejle skrænt ved Store Bøgeskovs sydøstligste hjørne, ligesom affiskning af skrænten mellem skovhjørnet og Kilden (synlig fra søen) kan svare sig. Også “Bispen”, grundene ved Allindemagleskovens nordlige hjørne, er en kendt fiskeplads.

Bemærk, at der ikke må slås telte op i skoven, ligesom landgang på “øen” heller ikke er tilladt. Fiskeri skal foregå fra båd.

Kort Ringsted Kommune.

Kørselsvejledning

Link til google

Gennem Gyrstinge by køres mod nordvest til lige efter den tidligere skovfogedbolig (nu skovbørnehave) på højre hånd (skilt til Kilden).

Her drejes til højre ad Procesvej gennem skoven, indtil endnu en skovfogedbolig (Frenderuphus) ved vejen fra Kyringe nås. Herfra videre ad Procesvej mod nordøst ca. 600 meter, indtil Kildehuset med LF’s stationen anes for enden af en sidevej på venstre hånd mellem træerne.

NB! Medlemmerne skal være opmærksomme på, at man selv skal bortskaffe alt affald. Der må ikke efterlades affald på stationen. Medbring derfor en plastiksæk til affald, hvis opholdet strækker sig over flere dage.

Rapportbog og materiel findes i det røde redskabsskur.

El-motorsejlads er tilladt. Sejl-hastighed er max. 3 knob. Motorsejlads i øvrigt er ikke tilladt.

– Ålefiskeri er tilladt.

Vejrudsigt for Gyrstinge Sø

Fiskesæsonen

Fiskesæsonen er 1. maj indtil islæg. Fra 1. december reduceres antallet af både.

Både

Bådene ligger i øjeblikket for svaj ved “Kilden”, hvorfor man skal medbringe waders.

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen

Klik på billederne for at se i et større format.