Vinterbåde

I vinterperioden fra 1. december til 30. april reduceres antallet af både på stationerne, da aktiviteten er mindre.

Vinterbåde åbne i vintersæsonen 2018/2019:

 

 Station/Sø:

Antal både: 

Båd nr.:

Bagsværd Sø 2 20 + 21
Bavelse Sø 1 61
Esrum Sø 3 42 + 43 + 44
Furesø – Frederiksdal 3 12 + 13 + 14
Furesø – Holte 3 2 + 3 + 6
Helsingør (**) 2 95 + 96
Kalvehave 1 91
Lyngby Sø 5 30 + 31 + 32+ 33 +34
Præstø Fjord (*) 1 90
Sjælsø 2 25 + 26
Stege Nor 2 92 + 93
Søndersø 4 50 + 51 + 52 + 53
Tissø 4 70 + 71 + 72 + 73
Tystrup Sø 2 63 + 64

(*) I april 2019 er kun Præstø stationen åben.

(**) Kun åben i december måned. Lukkes resten af vinteren.