I vinterperioden fra 1. december til 30. april reduceres antallet af både på stationerne, da aktiviteten er mindre.

Vinterbåde åbne i vintersæsonen 2019/2020:

 

 Station/Sø:

Antal både: 

Båd nr.:

Bagsværd Sø 2 20 + 21
Bavelse Sø 1 61
Esrum Sø 3 41 + 44 + 45
Furesø – Frederiksdal 2 13 + 14
Furesø – Holte 3 2 + 3 + 6
Lyngby Sø 5 30 + 31 + 32+ 33 +34
Præstø Fjord (*) 1 90
Rungsted Havn 2 95 + 97
Sjælsø 2 25 + 26
Stege Nor 1 92
Søndersø 3 51 + 52 + 53
Tissø 2 70 + 71
Tystrup Sø 2 63 + 64

I vinterperioden lukkes stationen i Helsingør Nordhavn og båd nr. 95 flyttes til Rungsted Havn.

(*) I april 2019 er kun Præstø stationen åben.