Lidt om historien bag præmiefiskesystemet

 

Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.
Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.

Præmiefiskesystemet i Lystfiskeriforeningen stammer næsten helt tilbage fra foreningens stiftelse. Den allerførste fisk, som er registreret i foreningens ”Præmieringprotokol” er fra 1886. En gedde på 7 pund og 50 kvint fanget af P.G. Lydiche. Omregnet til nutidens vægtangivelse svarer det til en vægt på 3,75 kg. Om det var blot fordi, der skulle være en fisk registreret fra stiftelsesåret vides ikke, men allerede fra 1887 kom der mere system i registreringen.

Medaljerne er uanset fiskeart ens, men alle udstyret med et bånd. Det er nemlig båndet, der “fortæller” hvilken fiskeart medaljen er givet for. Det er en smule uvist, om man før 1895 anvendte de samme typer af bånd til medaljerne. I “Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer” fra 1889 står f.eks. grundfarven for gedde nævnt som rød, mens den i en oversigt for i Lystfiskeri-Tidende fra 1896, står nævnt som rødt med grønt. De fleste fiskearter har samme båndfarve som oprindeligt, men i nogle tilfælde har det været nødvendigt at skifte båndfarve af den simple årsag, at det pågældende bånd ikke mere blev fremstillet.. Båndene stammer nemlig forskellige ordner ude fra i verden, og hvis en orden ophører med at eksistere, så produceres båndet ikke længere. Båndet til sandarten er f.eks. det samme som i den græske ”Frelser Orden”, der er den største græske orden, som eksisterer.

“Store Champion” blev indført i 1894 på foranledning af Julius Schøitt og L.V. Eriksen. Det tildeles det medlem som til enhver tid har fanget det største eksemplar indenfor den pågældende fiskeart. Mærket tilhører foreningen, og ved medlemmets udtrædelse eller død overgår mærket til det medlem som har den næststørste fisk indenfor fiskearten.

Nedennævnte er en gengivelse af reglerne, som er beskrevet i Lystfiskeriforeningens reglement:

Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fisk fangst i foreningens fiskevande, som mindst overholder følgende vægt:

Art For bronzem. For sølvm.
Aborre 1,2kg 1,5kg
Gedde 7,0kg 9,0kg
Karpe 8,0kg 12,0kg
Knude 2,0kg 3,0kg
Sandart 5,0kg 7,0kg
Suder 2,0kg 3,0kg
Søørred 3,0kg 4,0kg
Ål 1,0kg 1,5kg

 

Se reglerne for præmiefisk i LF’s reglement her

 

Bemærk!

Selvom du fanger en fisk der ikke lige overholder mindstevægten for at erhverv en medalje, vil vi alligevel gerne høre din historie, hvis du vil dele den med os. Send i stedet beretningen til: hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk