Lidt om historien bag præmiefiskesystemet

 

Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.
Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.

Præmiefiskesystemet i Lystfiskeriforeningen stammer næsten helt tilbage fra foreningens stiftelse. Den allerførste fisk, som er registreret i foreningens ”Præmieringprotokol” er fra 1886. En gedde på 7 pund og 50 kvint fanget af P.G. Lydiche. Omregnet til nutidens vægtangivelse svarer det til en vægt på 3,75 kg. Om det var blot fordi, der skulle være en fisk registreret fra stiftelsesåret vides ikke, men allerede fra 1887 kom der mere system i registreringen.

Medaljerne er uanset fiskeart ens, men alle udstyret med et bånd. Det er nemlig båndet, der “fortæller” hvilken fiskeart medaljen er givet for. Det er en smule uvist, om man før 1895 anvendte de samme typer af bånd til medaljerne. I “Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer” fra 1889 står f.eks. grundfarven for gedde nævnt som rød, mens den i en oversigt for i Lystfiskeri-Tidende fra 1896, står nævnt som rødt med grønt. De fleste fiskearter har samme båndfarve som oprindeligt, men i nogle tilfælde har det været nødvendigt at skifte båndfarve af den simple årsag, at det pågældende bånd ikke mere blev fremstillet.. Båndene stammer nemlig forskellige ordner ude fra i verden, og hvis en orden ophører med at eksistere, så produceres båndet ikke længere. Båndet til sandarten er f.eks. det samme som i den græske ”Frelser Orden”, der er den største græske orden, som eksisterer.

“Store Champion” blev indført i 1894 på foranledning af Julius Schøitt og L.V. Eriksen. Det tildeles det medlem som til enhver tid har fanget det største eksemplar indenfor den pågældende fiskeart. Mærket tilhører foreningen, og ved medlemmets udtrædelse eller død overgår mærket til det medlem som har den næststørste fisk indenfor fiskearten.

Nedennævnte er en gengivelse af reglerne, som er beskrevet i Lystfiskeriforeningens reglement:

  1. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fisk fangst i foreningens fiskevande, som mindst overholder følgende vægt. For gedder og sandarter tillige på minimums længder:
Art: For bronzemedalje: For sølvmedalje:
Aborre: 1,200  1,500
Gedde: 7,000

105 centimeter

 9,000

115 centimeter

Karpe: 8,000 12,000
Knude: 2,000  3,000
Sandart: 5,000

75 centimeter

 7,000

85 centimeter

Suder: 2,000  3,000
Søørred: 3,000  4,000
Ål: 1,000  1,500

Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden af den pågældende art. Fangsten skal være foretaget inden for foreningens fiskesæson for det pågældende fiskevand. (Er stationen for det pågældende fiskevand lukket. F.eks. i april måned, betragtes dette som udenfor fiskesæsonen) Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og hjul eller Furesøvinde. Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe.

  1. Fangsten skal anmeldes skriftligt inden 14 dage(se under “Adresser” i Lystfiskeri-Tidende eller på hjemmesiden) med oplysning om navn, medlemsnummer, dato, fiskeart, fiskevand, fangstmetode, vægt (eller længdemål) samt billede. Vejning skal ske på en vægt, der vejer korrekt. Anmeldelsen kan foretages pr. post eller e-mail.. Fisk der anmeldes senere end 14 dage efter fangsten bliver afvist.

64A: For gedder og sandarter anmeldt alene baseret på fiskens længde, skal der ved anmeldelsen altid medsendes et målebåndsfoto, hvor længden kan aflæses præcist. For eksempel på en afkrogningsmåtte hvor længdemål er angivet i centimeter. Fotoet tages så vinkelret som muligt. Det vi sige lige ned over fisken, og halen må ikke være samlet.

Medlemmet vælger selv, om fisken skal anmeldes på baggrund af vægt eller længde. Anmeldes fisken med oplysninger om både vægt og længde, betragtes fisken som anmeldt i vægt. 

  1. Foreningen tildeler desuden et årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål. Vinderne af årschampionsmærkerne vil ved navns nævnelse, og med oplysning om fiskens vægt, blive opsat på en plakette i huset på Holte stationen.

Se reglerne for præmiefisk i LF’s reglement her

Bemærk!

Selvom du fanger en fisk der ikke lige overholder mindstevægten for at erhverv en medalje, vil vi alligevel gerne høre din historie, hvis du vil dele den med os. Send i stedet beretningen til: hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk