Årets anmeldte præmiefisk

Anmeldte præmiefisk 2019

Listen er opdateret med fisk anmeldt indtil d. 3. april 2019.

NB! Hvis vægten er markeret med rødt, kan du se et billede af fisken. Klik på vægtangivelsen.

Aborrer:

aborre
Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne:
21.02. Mikkel Altmann 3.6 2,210
Esrum Sø Agn Anders Fjord
18.02. Flemming Madsen 259 2,150 Esrum Sø Pirk Leo F. Hansen
21.02. Mikkel Altmann 3.6 2,110
Esrum Sø Agn Anders Fjord
15.02. Ulrik Hansen 129.99 2,050 Esrum Sø Jig Niels Buch Jørgensen
18.02. Flemming Madsen 259 2,050 Esrum Sø Pirk Leo F. Hansen
15.02. Klaus Vestergaard 405.05 1,830 Esrum Sø Pirk Torben Christensen
15.02. Klaus Vestergaard 405.05 1,525 Esrum Sø Agn Ulrik Hansen

Gedder:

gedde
Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne:
02.03. Gert Bendix Christensen 62.7 11,700 Bagsværd Sø Wobler Niels Boes
28.03. Morten Manniche 262.08 10,100
Furesøen Agn Mads Lemming
26.03. Cato Jürgensen 201.51  8,000 Furesøen Agn Klaus Vestergaard

Sandarter:

pikepe001/600x215px/8/31/09/DS
Dato: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne:

 Andre fiskearter:

Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: