Så er Sørup klar til 1. maj

En solid flok af brave medlemmer var i går lørdag med til at lægge stationens både i vandet. Esrum Sø er derfor klar til et forhåbentlig stort rykind d. 1. maj, når geddesæsonen begynder.

Det gik uhyre effektivt, fortæller inspektøren Ib Guldager. Vi startede kl. 9.00 med morgenmad, og på kun 3 timer var samtlige både i vandet. Så sluttede vi af med en gang grillpølser. Det hele foregik med godt humør, og så glider arbejdet lettere.

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte fra inspektøren og opsynsmændene.

Det effektive hold der på kort tid fik flåden i vandet til den kommende sæson.