Ved Præstø Fjord har LF 1 båd.

Inspektør og opsynsmand: Rasmus Damsgaard Rye Petersen Tlf. 22 84 40 13

 Fiskeriet.

LF har indrettet stationen i Præstø Havn først og fremmest med henblik på det periodisk gode fiskeri efter brakvandsgedder, der kan findes snart sagt overalt i fjorden. Fiskeriet har korte opblomstringsperioder; ofte bliver bestanden “saltslået”, fordi vinterstorme klemmer saltvand ind i Østersøen, og da går der typisk fem-seks år, inden bestanden er på fode igen. Rygter siger, at der på sydspidsen af Feddet periodevis kan være et ganske glimrende fiskeri efter de store brakvandsaborrer. I fjorden foregår et omfattende garnfiskeri, der kan vanskeliggøre lystfiskeriet. Præstø Fjord er omfattet at bekendgørelsen om geddefiskeri i brakvand. Se bekendtgørelsen her

Det anbefales at anskaffe søkort over området og iøvrigt huske på, at der er permanente fredningsbælter omkring åmundinger. (Se kort).

Praestoe-Fjord
Kørselsvejledning.

Link til google

Der køres ad Jernbanegade, forbi den gamle station, videre ad Havnegade indtil røgeriet i Præstø havn. Her drejes til venstre, og ved slæbestedet ligger en flydebro. LF`s båd ligger ved plads 507 på den vestligste bro.

Stangkassen er opstillet ved broen, men er desværre p.t. ikke i særlig god stand. Den forventes udskiftet snarest.

Rapportbog, årer, åregafler og ketchere m.m. i stangkassen.

Alt løst tilbehør, herunder åregafler, skal efter brugen anbringes i stang-kassen.

Motor skal selv medbringes.

Fjorden har en god bestand af aborre og havørred, geddebestanden er svingende.

Fiskesæsonen er fra midt i maj indtil islæg.

Båd

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på stationen

LF´s båd ligger på plads 507.