Ved Præstø Fjord har LF 1 båd.

Inspektør og opsynsmand: Rasmus Damsgaard Rye Petersen Tlf. 22 84 40 13

 Fiskeriet

LF har indrettet stationen i Præstø Havn først og fremmest med henblik på det periodisk gode fiskeri efter brakvandsgedder, der kan findes snart sagt overalt i fjorden. Fiskeriet har korte opblomstringsperioder; ofte bliver bestanden “saltslået”, fordi vinterstorme klemmer saltvand ind i Østersøen, og da går der typisk fem-seks år, inden bestanden er på fode igen. Rygter siger, at der på sydspidsen af Feddet periodevis kan være et ganske glimrende fiskeri efter de store brakvandsaborrer. I fjorden foregår et omfattende garnfiskeri, der kan vanskeliggøre lystfiskeriet. Præstø Fjord er omfattet at bekendtgørelsen om geddefiskeri i brakvand. Se bekendtgørelsen her

Det anbefales at anskaffe søkort over området og i øvrigt huske på, at der er permanente fredningsbælter omkring åudmundinger. (Se kort).

Hvis du trykker på kortet, finder du en hjemmeside med oplysninger om fisk, fiskepladser og fredningsbælter. Husk altid at overholde disse.

Vejrudsigt for Præstø Fjord

 

Kørselsvejledning

Link til google

Der køres ad Jernbanegade, forbi den gamle station, videre ad Havnegade indtil røgeriet i Præstø havn. Her drejes til venstre, og ved slæbestedet ligger en flydebro. LF`s båd ligger ved plads 507 på den vestligste bro.

Stangkassen er opstillet ved broen, men er desværre p.t. ikke i særlig god stand. Den forventes udskiftet snarest.

Rapportbog, årer, åregafler og ketchere m.m. i stangkassen.

Alt løst tilbehør, herunder åregafler, skal efter brugen anbringes i stangkassen.

Fjorden har en god bestand af aborre og havørred, Geddebestanden er svingende.

Fiskesæsonen er fra midt i maj indtil islæg.

Båd og motor

Båden er monteret en 10 HK 2-taks motor. Benzintanken står i stangkassen og skal stilles tilbage efter brug.

Benzin skal selv medbringes, men der står i stangkassen små beholdere med afmålt olie, som skal iblandes benzinen. Hver beholder svarer til 5 liter benzin. Der må kun anvendes den olie og der skal hældes 5 liter på tanken for at sikre det korrekte blandingsforhold.

Der findes en motorvejledning i stangkassen, men den kan ses HER

Præstø Fjord er en del stedet meget lavvandet, så sejl forsigtig, så der ikke sker skader på skrue og motorben.

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på stationen

Båden ligger på plads 507.