Fangststatistik

LF har siden midten af 1930érne offentliggjort statistik over fangsterne på vores søer. De mange data kan blandt andet benyttes til at undersøge bestandenes udvikling over en længere årrække samt til at dokumentere hvilken påvirkning erhvervsfiskeriet har eller kan have på vores søer.

Top.bmp

Forsiden af Lystfiskeri-Tidende januar 1942. Som det fremgår kom den hårde vinter allerede i december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik over fangster fra før 2015 er offentliggjort i tidligere årgange af Lystfiskeri-Tidende.

2015

pdf.-filer:

Januar 2015
Februar 2015
Marts 2015
Ingen for april
Maj 2015
Juni 2015
Juli 2015
August 2015
September 2015
Oktober 2015
November 2015
December 2015
Hele 2015

 2016

 

Januar 2016
Februar 2016
Marts 2016
Ingen for april
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
August 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016
Hele 2016

 

2017

 

Januar 2017
Februar 2017
 Marts 2017
 Ingen for april
Maj 2017
Juni 2017
 Juli 2017
 August 2017
 September 2017
 Oktober 2017