LF har siden midten af 1930érne offentliggjort statistik over fangsterne på vores søer. De mange data kan blandt andet benyttes til at undersøge bestandenes udvikling over en længere årrække samt til at dokumentere hvilken påvirkning erhvervsfiskeriet har eller kan have på vores søer.

Top.bmp
Forsiden af Lystfiskeri-Tidende januar 1942. Som det fremgår kom den hårde vinter allerede i december.

Har man behov for data til f.eks. undersøgelsen  af udviklingen af fiskebestanden på en specifik sø, er man velkommen til at rette henvendelse til Lystfiskeriforeningen.

Med henvendelsen skal medfølge oplysninger og formål med brugen af de indsamlede data.

Lystfiskeriforeningen vil derefter vurdere i hvilket omfang vi kan imødekomme forespørgslen, da det er vigtigt for os at vide hvordan vores oplysninger anvendes.