Meget vigtig! – Særlige regler ved fiskeri på Tissø!

Til alle medlemmer som fisker på Tissø

LF er med i et projekt, hvor lystfiskeriet og erhvervsfiskeriet fremadrettet forvaltes i fællesskab, med det formål at udvikle et godt lystfiskeri, vejledt af DTU Aqua. Projektet løber i 5 år. LÆS OM PROJEKTET HER

Medlemmer må kun fiske på Tissø efter nedenstående regler, som skal følges.

Alle lystfiskerfangster skal indrapporteres i Fangstjournalen. Du “klikker” på logoet og opretter dig som bruger i Fangstjournalen.

 

Fangster på Tissø offentligt gøres ikke. Data bruges kun videnskabeligt i projektet.

Der er øget fokus på naturbeskyttelse, fra blandt andre Kalundborg kommune, som udsteder vore motortilladelser. For at bevare vore rettigheder, er det afgørende at alle medlemmerne følger reglerne nøje.

Når du har registreret dig i Fangstjournalen, skal du skal inden du fisker på Tissø indsende følgende nedennævnte oplysninger:

  1. Navn
  2. LF medlemsnummer
  3. Dit bruger ID i Fangstjournalen
  4. Påhængsmotor, navn, størrelse i HK – skal være firetakt – (Det er krav fra Kalundborg kommune)

Oplysningerne sendes i en mail til: tissoe@lystfiskeriforeningen.dk

NB! Hver tur skal rapporteres i Fangstjournalen senest dagen efter fisketuren. Også ture uden fangst skal indrapporteres.

LF rapportbog skal udfyldes som normalt, før og efter fiskeri, med tillæg af forventet tid på søen inden udsejling. F.eks. skrives læseligt 120, Jens Jensen, kl. 7-14.

Efter endt tur noteres fangsten i henhold til reglerne for udfyldelse af rapportbogen.

Anbefaling:

Sandart:

Ingen hjemtagning – bestanden er pt. lille og tåler dårligt reduktion

Aborre:

fisk over 35 cm genudsættes

Krav

Gedde:

Fisk over 80 cm skal genudsættes. Husk mindstemål 60 cm.

Ovenstående regler er nødvendige for projektet – Medlemmer der ikke følger reglerne vil indledningsvis blive suspenderet.

På bestyrelsens vegne

Bo Guldager

Øvrig information:

Det er aftalt, DTU Aqua laver en årlig vurdering af fiskebestanden på baggrund af data, som er udgangspunkt for det kommende års lyst- og erhvervsfiskeri.

Lystfiskerforeningerne omkring Tissø har aftalt, at alle ture / fangster skal indrapporteres i Fansgtjournalen. Dette gøres for at kunne samle fangstdata fra alle foreninger, og vurdere bestandens udvikling over tid.

Informationer om fangster offentliggøres som nævnt ikke, men anvendes alene i videnskabelig sammenhæng.

Erhvervsfiskeren rapporterer efter loven til Fiskeristyrelsen.

Herved er alle fangstdata tilgængelige for projektet.

Som det fremgår vil der hvert år blive lavet et prøvefiskeri med specielle indeksgarn, hvorved udviklingen i fiskebestanden kan vurderes.

Når der erhvervsfiskes vil lystfiskerforeningerne blive inviteret til at deltage. I 2024 foretages der erhvervsfiskeri i august/september. Kvoten for aborrer i 2024 er 3.500 kg.