På Tystrup Sø (areal 662 ha, max dybde 21,7 m) har LF 3 både.

Inspektør og opsynsmand: Martin Blond-Sørensen Tlf. 50 80 65 13

Fiskeriet

Tystrup Sø har fine bestande af såvel gedde, sandart som aborre – også fisk i den grove kaliber.

Søen har en ganske kuperet bund med mange spændende grunde. Kig på dybdekortet over søen og bliv inspireret.

Hvis det blæser kraftigt fra vest, er det svært at være på søen. Der er dog ganske gode gedder i Susåen, hvor LF kan fiske helt op til Åhuse. (Åhuse er en kanolandingsplads oppe ved Næsby)

Tystrup_Soe

Fiskeret

I østre halvdel af søen – undtagen i reservatet “Flodevig” – samt i Susåen fra dens indløb op til Åhuse. Der må fiskes i hele åens bredde op til skoven, derefter kun syd for midtstrømslinien (dvs. åens venstre halvdel regnet nedstrøms).

Sorø Akademis Skovvæsen har ret til, når som helst, at kontrollere fiskeriet på Akademiets område, dvs. nordenden af søen ned til en linie tværs over søen ved Susåens indløb. Et medlem, som under ophold eller fiskeri på dette område overtræder bestemmelserne i Lystfiskeriforeningens Reglement eller jagt- og fiskeri-lovgivningen, kan ifølge foreningens kontrakt på foranledning af skovvæsenet udelukkes fra at fiske på området.

Motorsejlads er ikke tilladt. Gælder også el motorer.

– Ålefiskeri er ikke tilladt.

Bemærk! Fiskeretten på søen gælder alene fiskeri fra LF`s både.

Hvis du vil vide mere om færdselsreglerne, så læs her

Fiskesæsonen

Fiskesæsonen er 1. maj indtil islæg. Fra 1. december reduceres antallet af både.

Vejrudsigt for Tystrup Sø

Kørselsvejledning

Link til Google Maps

Tystrup-stationen ligger neden for Vinstrup på søens sydvestside. Vinstrup nås i bil ved at køre fra Sorø mod Skælskør. Umiddelbart efter Kongskilde Friluftsgård ved søens nordvestlige ende drejes til venstre mod Tystrup, som man kører igennem ad Tystrupvej. I Vinstrup kort efter Tystrupvej 55, 4250 Fuglebjerg, parkeres i græsrabatten i vejens venstre side, hvor en markvej starter.

Det er meget vigtigt, at parkeringsanvisningen respekteres af hensyn til områdets beboere. Det skal være muligt for vores lodsejer at komme til sine marker, så det skal altid være muligt at komme ned til markvejen med markredskaber, der har en bredde på mindst 7 meter.

Til søen kommer man ad markvejen, hvor det er tilladt at køre ned til de to pæle med den udspændte blå snor for af- og pålæsning af grej. Der må ikke parkeres på markvejen.

Ved søen er stangkassen placeret til højre, og der forefindes en lille trækvogn til transport af grej det sidste stykke ned ad markvejen. Lige fremme er en pontonbro med to af LF’s både, den sidste båd ligger ved en pæl til højre. Alle både er fortøjet ved et ”træk og slip”-arrangement.

Klik for at se billederne i større format.