På Tystrup Sø (areal 662 ha, max dybde 21,7 m) har LF 3 både.

Fiskeriet.

Tystrup Sø har fine bestande af såvel gedde, sandart som aborre – også fisk i den grove kaliber.

Søen har en ganske kuperet bund med mange spændende grunde. Kig på dybdekortet over søen og bliv inspireret.

Hvis det blæser kraftigt fra vest, er det svært at være på søen. Der er dog ganske gode gedder i Susåen, hvor LF kan fiske helt op til Åhuse. (Åhuse er en kanolandingsplads oppe ved Næsby)

Tystrup_Soe

Fiskeret.

I østre halvdel af søen – undtagen i reservatet “Flodevig” – samt i Susåen fra dens indløb op til Åhuse. Der må fiskes i hele åens bredde op til skoven, derefter kun syd for midtstrømslinien (dvs. åens venstre halvdel regnet nedstrøms).

Sorø Akademis Skovvæsen har ret til, når som helst, at kontrollere fiskeriet på Akademiets område, dvs. nordenden af søen ned til en linie tværs over søen ved Susåens indløb. Et medlem, som under ophold eller fiskeri på dette område overtræder bestemmelserne i Lystfiskeriforeningens Reglement eller jagt- og fiskeri-lovgivningen, kan ifølge foreningens kontrakt på foranledning af skovvæsenet udelukkes fra at fiske på området.

– Motorsejlads er ikke tilladt.

– Ålefiskeri er ikke tilladt.

Bemærk! Fiskeretten på søen gælder alene fiskeri fra LF`s både.

Fiskesæsonen.

Fiskesæsonen er 1. maj indtil islæg. Fra 1. december reduceres antallet af både.

Klik for at se billederne i større format.