Den første nummer af Lystfiskeri-Tidende udkom d. 9. maj 1889.
Den første nummer af Lystfiskeri-Tidende udkom d. 9. maj 1889.

Lystfiskeri-Tidende er så vidt vides verdens ældste eksisterende fiskeblad. Bladet udkom første gang d. 9. maj 1889. Bestyrelsen mente, at efter LF havde vist sig levedygtig og var gået frem i medlemstal, var det formålstjenligt at udgive et blad for LF, som foreløbig skulle udkomme en gang om måneden. Hensigten var, at oplysninger om LFs tilgængelige fiskevande, regler for benyttelse af både og materiel, tid og sted for møde, fangster m.v. på den måde skulle tilgå medlemmerne og være bindeled mellem medlemmerne og foreningen. Desuden kunne beretninger, oplevelser og spørgsmål om lystfiskeri være interessante emner at tage op. Sidst, men ikke mindst, tillige være et organ for den smukke og interessante sport, som det er foreningens opgave ikke alene at dyrke, men også at fremme og udvikle. Efter datidens forhold var det imponerende, at en så lille medlemsskare kunne udgive et blad, men det skyldes helt og holdent bestyrelsesmedlem Peter Gotfred Lydicke, som senere blev formand for LF. Han var medejer af et at landets største trykkerier, Lydicke & Nielsen. At han tillige trykkede bladet uden omkostninger for LF de næste 15 år, frem til sin død i 1904, forklarer vel nok bedst, hvorfor det kunne lade sig gøre.

Bladhovedet er det samme, som vi kender det i dag. 3 fiskere i en båd. Og vel at mærke ikke et motiv, der var ”lånt” andetsteds. Nej! De 3 mænd i båden var medlemmer af LF, og det siges, at der er portrætlighed med de pågældende. Fiskeren med stangen i midten er LFs første formand og initiativtager til LF, Rasmus Ingwersen. De 2 andre er Læderhandler Jens Meyer til venstre og Rodemester Adolf Ferdinand Nielsen til højre. Selve motivet er fra Teglgårdssøen i Hillerød, som var et af LF¨s første fiskevande.

En finesse på forsiden, under de 3 mænd i båden, blev indført i 1943. Poul Hauton, der var ankermand i forbindelse med udgivelsen af den danske udgave af “Den Fuldkomne Fisker”, forslog, at man for at signalere LFs høje alder, gjorde opmærksom på denne. Så og sige fik LF sin egen tidsregning. Hautons begrundelse var: “For at skabe en vis nimbus om vor gamle forening”.

Nimbus betyder ifølge fremmedordbogen, anseelse, glans.

Artikler, billeder og andet materiale til de kommende numre

Har du en rigtig god historie, som du bare må af med, eller har du andet på hjerte som vedrører lystfiskeri, så hører redaktionen på Lystfiskeri-Tidende meget gerne fra dig.

Vi rent ud sagt higer efter den gode historie, som du måske har oplevet på vore søer eller et andet sted, hvor du har været på fisketur. Det behøver ikke at handle om kæmpefisk, men måske om en naturoplevelse eller en god fidus du gerne vil dele med andre. Kort sagt – alt hvad der har med lystfiskeri at gøre har interesse.

Redaktion og redigering er som alt andet i LF frivilligt arbejde, så tekst bedes fremsendt som vedhæftede filer. Meget gerne som Word tekst-filer. Til en god historie hører også et godt billede. De fleste af os er som minimum i besiddelse af en mobiltelefon med indbygget kamera, hvis ikke vi medbragt et rigtigt kamera, hvis nu den helt store skulle hugge. Hvis du vil fremsende et foto til brug for Lystfiskeri-Tidende skal størrelsen som minimum være på 1 MB (jpg-fil), hvis vi skal have et godt resultat. Gode billeder, der fortjener en plads på forsiden, skal dog være optaget på højkant.

En telefonopringning er naturligvis også altid velkommen.

Du kan også kontakte redaktøreren:

Signe Boes Tlf. 21 82 33 44

eller mail til: LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk