Lystfiskeriforeningen fylder 138 år i dag!

I dag, mandag d. 15. april, er det 135 år siden en flok forudseende og innovative mænd stiftede Lystfiskeriforeningen.

Forud for stiftelsen var der dog foretaget en del forberedelser. Faktisk tog det hele sin begyndelse allerede i februar måned, hvor direktør Rasmus Ingwersen, fra Adams kontor, havde indrykket en lille beskeden annonce i det bedre borgerskabs foretrukne avis – Nationaltidende. Her søgte han “et begrænset antal herrer som nærer virkelig interesse for denne sport.” Der ville blive berammet et møde.

Den lille annonce som er det første der findes om Lystfiskeriforeningen.

Det berammede møde fandt sted onsdag d. 17. marts 1886. Avisen “Dagens Nyheder” havde i sin fredagsudgave en notits om mødet.

“En del danske Lystfiskere samledes i Onsdags Aftes i Etablisement Nationals Taarnpavillon efter Indbydelse af Direkteur Ingwersen for at drøfte Spørgsmaalet om Dannelsen af en Forening for Lystfiskeri. Den fremsatte Tanke vandt Forsamlingens Tilslutning, og der blev valgt en foreløbig Bestyrelse, bestaaende foruden af Indbyderen til Mødet af Rodemester Jensen og Forvalter Suhr. Denne Bestyrelse fik af Forsamlingen det hverv at undersøge det Steder det kunde være ønskeligt at erhverve fiskepladse, og et senere Møde, der tænkes afholdt midt i April Måned at fremkomme med de indhentede Oplysninger og forelægge Love for en eventuel Forening for Lystfiskeri.”

Tårnværelset på National hvor det første møde om stiftelsen af Lystfiskeriforeningen fandt sted d. 17. marts 1886.

Den foreløbige bestyrelse gik straks i gang med at skaffe de ønskede fiskevande. Det skete ved i lokale aviser, rundt om på Sjælland, at annoncere efter forpagtning af moser og søer. Herunder er f.eks. annoncen i Roskilde Dagblad.

Annoncen i Roskilde Dagblad d. 24. marts 1886.

Den foreløbige bestyrelse havde ikke det store held med at finde egnede fiskevande. I første omgang lykkedes det kun at opnå fiskeret i de 3 Frederiksborg søer. Teglgårdssøen, Carlsøen og Tørkerisøen. Den stiftende generalforsamling blev afholdt på “Cafe du Lac” d. 15. april 1886, hvor Rasmus Ingwersen blev valgt som foreningens første formand. Den første medlemsfortegnelser pr. 1. juli 1886 viser, der var 31 medlemmer. I dag er vi næsten 800. LF var og er en fantastisk idé, som har bidraget til mange lystfiskeres store oplevelser. De mænd som i 1886 stiftede Lystfiskeriforeningen, har vi meget at takke for.

Samtidig bør vi huske at LF kun er noget vi har til låns og skal overdrages til kommende generationer. Naturligvis i lige så god eller bedre stand end da vi modtog den. Derfor et stort tillykke til os der for tiden passer på LF.

LF-Arkæologen.

Du har mulighed for at læse mere om LF`s lange historie HER