Category: Nyheder

Væltet træ ved Søndersø Stationen

Der er væltet et træ ud over stien ved Søndersø Station. Det er muligt at passere, men medbringer man en hel grejbutik, som Werner Larsen udtrykker det, kan man anvende Fiskeringens bro til at omlade sine grejer.

Døde sild – Nej tak!

Fødevarestyrelsen har overfor de danske put and take vande, med “catch and release” fiskeri efter blandt andet stør, indskærpet, at det er forbudt at anvende saltvandsfisk som agn. F. eks døde sild eller brisling. Det betyder derfor også, at det ikke er tilladt at anvende døde sild til agn ved fiskeri på vores søer. Årsagen  …

Læs mere

Kan man være det bekendt?

Kig godt på billedet for det var det syn som mødte inspektøren ved stationen i Sørup i går. Inde i toiletbygningen med materiellet lå hynder og stole hulter til bulter . Et medlem har åbenbart skulle bruge en hynde og har så flået det hele ned fra reolerne. Desværre ved vi ikke hvem der står …

Læs mere

Aborre fra Furesøen

Det har været småt med fangstrapporter i løbet af juli, men på falderebet til august dukkede der alligevel en fin fisk op. Anders Boes nappede på den sidste fredag i juli en flot aborre på 1,285. Fangsten skete på Furesøen. En sø som Anders kender rigtig godt. Aborren blev fanget på den gode velkendte metode …

Læs mere

Fiskeriundersøgelser på Esrum Sø og Søndersø

Miljøstyrelsen Sjælland foretager her i sensommeren fiskeriundersøgelser på henholdsvis Søndersø og Esrum Sø. Undersøgelsen skal give et  billede af fiskebestanden på de 2 søer. Undersøgelsen foregår ved at der sættes garn med forskellig maskestørrelse i søerne. I Søndersø sættes der 15 garn og i Esrum Sø 35 garn. Garnene vil være markeret med røde eller …

Læs mere

Nyt hegn i Sørup

Hegnet ved indgangen til vores station i Sørup har en tid set noget træt ud. Det er der nu gjort noget ved. To friske medlemmer, Torben Christensen og Jess Glargaard, har taget affære og sat nyt hegn op. Tusind tak for det. Rart at se at man ikke behøver at være inspektør eller opsynsmand for …

Læs mere

Kan det være svært at vise hensyn?

Åbenbart! må svaret være, når vi hører hvordan medlemmerne gebærder sig ude ved stationerne, men med blot omtanke og lidt sund fornuft, så kan det lade sig gøre, og der skal så lidt til. På stationen i Sørup ved Esrum Sø, hvor vi for cirka 3 uger siden fik en ny kasse til benzintankene, har …

Læs mere

Esrum Sø – Stangkassen flyttet

På vores station i Sørup er stangkassen og kassen med benzintankene blevet flyttet ind på grunden. Tidligere har benzintankene været placeret i et skab ved indgangen, men er nu flyttet ind på selve grunden, således at både årer og tanke er placeret samme sted. Tanken placeres på højkant med påfyldningshullet øverst, således at en eventuel …

Læs mere

Erhvervsfiskeriet på Arresø stopper

Med virkning fra 1. januar 2020 stopper erhvervsfiskeriet på Arresø, skriver SN.dk. Det er primært ålens tilbagegang, der anføres som den direkte årsag til stoppet, men der bliver er jo også fanget andre fisk i søen. Hvordan stoppet vil påvirke lystfiskeriet i søen, vides af gode grunde ikke, men hvis vi ser på effekten af …

Læs mere

Undersøgelse af Søllerød Sø

Hvis medlemmerne undrer sig over, hvad der p.t. foregår på Søllerød Sø, i et område markeret med bøjer, så er det en undersøgelse af søens “helbredstilstand”. Forsøget har hidtil foregået i et laboratorium, men er nu flyttet ud i den virkelige verden. Undersøgelsen måler blandt andet  iltindhold, mængden af fosfor og nitrit som i sommerperioden …

Læs mere