Flot vintergedde fra Lyngby Sø

Lyngby Sø har i LF altid været betegnet som en “vintersø”. Det vil sige en sø hvor fiskeriet primært har sin bedste tid i vinterperioden. Om det skyldes, at der …

Kontingentopkrævningen for 2020

Betaling er mulig via bookingsystemet fra d. 23. januar. Betalingskørsel til NETS er under forberedelse, og derfor står der at dit medlemskab er i restance. Fra d. 23. januar vælg …

Nye regler for tilmelding af præmiefisk

Bestyrelsen har besluttet af ændre reglerne for anmeldelse af præmiefisk. Indenfor de seneste 10 år er der sket en teknologisk udvikling, så størstedelen alle i Danmark i dag er udstyret …

Glædelig jul og godt nytår

Når året går på hæld, er der tradition for at se tilbage, på det år som svandt. Det vil vi  gøre, men også se ind i 2020, for der kommer …

VIGTIGT! – Kontingentbetaling for 2020

Ændring af kontingentbetalingen For at forenkle vores administration har bestyrelsen besluttet, at kontingentopkrævningen fra og med 2020 sker via bookingsystemet. Vi har forsøgt at få overført de eksisterende betalingsaftaler til …

Markering af garn på Tissø

Vores opsynsmand ved Tissø, Gorm Siiger, har talt med erhvervsfiskeren på søen. Han har oplyst,  at han fremover vil forsøge  at afmærke sine garn efter de samme regler, som er …

2 kapitale aborrer fra Esrum Sø

Så har en af de “skrappe drenge” igen været på aborrejagt på Esrum Sø.  Og igen blev det bevist, at der er rigtig flotte aborrer i søen. Klaus Vestergaard benyttede …

Med rette grej går det som en leg

Mark Buch Jørgensen har sendt os denne lille beretning fra årets bådoptagning ved Haraldsted Sø. Vi deler som bekendt bro med vores venner fra Ringsted Sportsfiskerforening , og de havde …