Category: Nyheder

Flot søørred fra Esrum Sø

Det er de fleste bekendt, at man kan være heldig at fange søørreder i Esrum Sø. Det er ganske vist længe siden vi har hørt om fangster, men når det så endelig sker, så fortjener den også omtale. Vores medlem, Heinz Neumann, var lørdag en tur på Esrum Sø og på strækningen mellem Graverhjørnet og …

Læs mere

Tag en ven med!

Hvis du ikke er klar over det, så kan man som noget nyt tage et familiemedlem eller en fiskekammerat med til årets Furesøkonkurrence uden at vedkommende behøver at være medlem. Vedkommende deltager på lige vilkår med medlemmerne i konkurrencen, dog kan vedkommende ikke vinde Furesøpokalen, da den er forbeholdt et medlem af LF. Ellers deltager …

Læs mere

Den mindste fangede den største!

Ved geddekonkurrencen på Søndersø lørdag d. 11. maj fangede yngste og mindste deltager den største gedde. Konkurrencen, der havde 17 tilmeldte deltagere, var den 10. i rækken af inspektør Werner Larsen´s årlige efterhånden traditionsrige geddekonkurrencer på Søndersø. De 17 deltagere blev fra morgenstunden fordelt i stationens 8 både, og så gik turen ud på søen. …

Læs mere

OBS vedr. motorbeslag til frontmonterede el motorer

Som tidligere nævnt er vi i gang med at montere faste motorbeslag, til frontmonterede el motorer af typen Minn Kota, på vore både. Det er meningen, at de skal monteres på alle både hvor det er muligt. Dette arbejde udføres på baggrund af frivillige hænder og forventes færdigt i løbet af nogle måneder. Det er derfor ikke …

Læs mere

Ordningen med “fribåde” er ophørt!

Bestyrelsen har besluttet at begrebet “fribåde” ophører. På nogle af de større stationer har der i en årrække ligget en båd, som medlemmerne har kunnet benytte uden forudgående tegning. I de senere år har det imidlertid vist sig, at benyttelsesfrekvensen på disse både har været faldende. Primært nok fordi de færreste har villet tage chancen …

Læs mere

Fredningszonen på Søndersø

Lystfiskeriforeningen har desværre igen i år fået en henvendelse fra en borger i Furesø Kommune, som har konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen. Borgeren har fremsendt fotodokumentation, som vi skal have gransket nærmere for at finde ud af, hvem der har overtråd forbuddet. Vi skal derfor atter indskærpe, at der ikke må fiskes …

Læs mere

Tak for indsatsen!

Sæsonen er startet, og klargøringen og isætning af bådene forløb uden problemer. Der skal derfor lyde en stor tak til inspektører, opsynsmænd, vores “motorsagkyndige” André Weirup samt ikke mindst til de medlemmer som frivilligt hjalp til med at få “flåden” i vandet. På flere stationer var der næsten overskudskapacitet, og det er jo rigtig rart …

Læs mere

Tilmelding til Furesøkonkurrencen 2019

Så er der åbnet for tilmelding til Furesøkonkurrencen 2019. I år er det 100 år siden den første Furesøkonkurrencen blev afholdt. I den anledning har vi fornyet vores regler, så det er muligt for vores medlemmer at medbringe gæster i båden, som deltager på ligefod med alle andre i konkurrencen. Dog er det kun muligt …

Læs mere

Bådene i Esrum skal i vandet d. 27. april

Vi mangler ledige hænder til søsætningen på lørdag. Der er fælles morgenbord kl. 9.00, hvorefter de  nyvaskede både skal søsættes og motorerne monteres. Få chancen for at få indsigt i hvordan vi gør Esrum flåden klar, så du en dag kan give din viden videre. Samtidig har du muligheden for at møde andre medlemmer, du …

Læs mere

Vil du give en hånd med?

Sæsonstarten nærmer sig, og på stationerne er bådene ved at blive gjort klar. LF har oprettet en Facebook side, hvor det er muligt at tilmelde sig, hvis man vil give en hånd med i forbindelse med aktiviteterne på stationerne. Thomas Nolfi, som administrerer siden,  oplyser, at der p.t. mangler hænder til bådudsætningen på Haraldsted Sø …

Læs mere