Så er Tidende på vej til din postkasse

Juni nummeret af Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse. Her kan du blandt andet læse om: Formandens beretning for 2019, Den nye “Etter” i Holte, “Hot spottet” ved hul …

Per Ekstrøm er fratrådt bestyrelsen

Til orientering for medlemmerne skal det oplyses, at jeg ikke længere er medlem af Lystfiskeriforeningens bestyrelse. Jeg havde besluttet at fratræde ved generalforsamlingen i marts. Desværre har det endnu ikke …

Formanden har fanget en gedde

I sig selv ikke nogen sensation, da han både selv fanger og ofte drager omsorg for at andre fanger gode fisk. Fredag d. 8 maj var næstformanden taget med på …

Årets fiskekonkurrencer

Furesø: Bestyrelsen har besluttet at Furesøkonkurrencen ikke gennemføres i år. Til at held er det ikke konkurrencen’s 100-års jubilæum som fandt sted i 2019.   Trods foreningens mange leveår, og …

Premiere glæde ved Lyngby Sø

Vores medlem Jon Knudsen var på Lyngby Sø med sønnen Jakob, som med en sort spinner for enden af linen oplevede glæden ved lystfiskeri – samtidig blev aftensmaden “leveret” i …

Fiskerettighederne på Søndersø

Så er det sket igen. Et medlem har atter set stor på fiskerettighederne på Søndersø og fisket i det fredede område. Al færdsel i det fredede område er forbudt. Det …

10+ fra Søndersø

Det blev ikke til en 1. maj gedde, men man kan sagtens vente en dag, når en 10+ napper agnen. Det var hvad der skete for Kristoffer Dalhoff lørdag d. …

Fredningszoner efter geddefredningen

Nu er geddefredningen ophørt, men sandarten er fortsat fredet, og der er yderligere at forholde sig til for de ivrige LF’ere….   Husk at der på visse søer gælder særlige …

thumbnail of Tissø Sejlads 2020

Nyt færdselskort for Tissø

Her er det opdaterede kort der viser hvor vi må færdes og fiske på Tissø. Kalundborg kommune er meget restriktiv, det samme er lodsejerne, og LF er meget ambitiøs i …