Flot, flot sandart fra Tissø

Foråret trækker ovenpå en lang vinter, hvor mulighederne for fiskeri har været begrænsede. Et solidt isdække i februar lukkede vores fiskevande, så når “låget” letter, er det helt naturligt søen …

Garnfisk eller gamefish?

Danmarks Sportsfiskerforbund har på sin hjemmeside en artikel med overskriften “Garnfisk eller gamefish?”. Artiklen omhandler blandt andet den positive påvirkning som stoppet af garnfiskeriet i Esrum Sø har haft. Vores …

Søsætning i Arresø og Esrum

Kære LF’er Bådene i Arresø og Esrum skal i vandet d. 24 april og vi inviterer hermed til søsætning. Der er fælles morgenbord kl. 9.00, hvorefter de  nyvaskede både skal …

Ny overinspektør

Bestyrelsen har gennemført en organisationsændring, idet Lars Francker, efter eget ønske, fratræder som overinspektør. Lars har p.t. ikke den fornødne tid til udføre jobbet som overinspektør, hvorfor han samtidig udtræder …

Medaljer for 2020

Normalt overrækkes medaljer for årets præmiefisk ved årets ordinære generalforsamling i marts måned. Desværre er der intet der det seneste år har været normalt, og da vi ikke ved hvornår …

Flere aborrer til Præstø Fjord?

Sydsjællands Brakvandsklub og en lokal juletræsproducent har udlagt gamle juletræer i en ny klimasø ved Præstø Fjord. Håbet er at fjordens aborrer, som har adgang fra fjorden via Tubæk Å, …

Tildeling af bådpladser og motortegn

De ledige bådpladser og det ledige motortegn som blev annonceret ledige her på hjemmesiden d. 20. december og i Lystfiskeri-Tidende for Januar/februar 2021 er blevet fordelt som følger: Christian Karlsen …

Garnfri søer

Den nye formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, har iværksat kampagnen “Garnfri søer for at få sat en stopper for det omfattende garnfiskeri på vores søer. I 2020 blev der …