Endnu en præmiegedde fra Gyrstinge

Gyrstinge Sø er på vej fremad og har leveret endnu en præmiegedde her i maj måned. Jan Larsen var lørdag  d. 26 . maj en tur på søen. “Våbnet” var en softbait ,og det kunne en af søens gedder ikke stå for.

Jan Larsen med sin flotte gedde på 8,90 kg. Tillykke til Jan.

Inden man hævede vandstanden i søen i begyndelsen af 1970´erne, var Gyrstinge Sø en fantastisk gedde sø med masser af siv og åkander. Et rigtig g”gedderevir”. Af den grund var der altid “kamp” blandt medlemmerne for at reservere en båd til geddepremieren. Vi håber, når vandstanden atter finder et naturligt leje, at de gode tider vender tilbage.

Jan´s gedde er den anden præmiegedde i maj måned fra Gyrstinge Sø, hvilket er glædeligt. Et kig på Ringsted Sportsfiskerforenings hjemmeside bekræfter kun den positive udvikling. SE HER

For at styrke bestanden er der her i maj  tillige udsat geddeyngel.  Udsætningen er sket sammen med Ringsted Sportsfiskerforening og Produktionsskolen.

Motorbeslag til frontmonterede

Som nævnt i Lystfiskeri-Tidende er vi i gang med at montere faste motorbeslag på vore både til frontmonterede el motorer af typen Min Kota. En el motor som næsten 99 % af vore medlemmer benytter.

Vi er næsten færdige med vores store både, og vi er gået igang med at finde en løsning til vores Ejvind joller, således at alle både bliver med faste frontmotorbeslag.

Vi har håb om, at vi bliver færdige indenfor en overskuelig tidshorisont, men som alt muligt andet sker også det, på baggrund af frivillige hænder.

Motorbeslag monteret på en Rudkøbing jolle. En lettelse for medlemmerne, så de ikke behøver at spekulere på, hvordan motoren bedst kan monteres.

Rungsted Havn er åbnet

Vores nye station på Rungsted Havn er nu åbnet for tegning. I første omgang med én båd. Senere vil der blive tilført endnu en båd. Så vi fremover har 2 både i både  Helsingør og Rungsted. Der vil senere, i lighed med vores andre stationer, blive oprettet en side for stationen med flere praktiske oplysninger.

Båden er udstyret med en 20 HK Tohatsu motor med el start.

Af praktiske informationer skal nævnes, at agter fortøjningerne skal være krydsede,og at båden er udstyret med 2 stangholdere.

Med hensyn til betjening af motoren kan du læse om dette på siden for vores station i Helsingør. KLIK HER

Der må endvidere ikke tilsluttes ekkolod eller andet elektronisk udstyr til batteriet. Sidst, men ikke mindst så er den tidligere røde nøgle til strømmen er nu grøn. Det gælder alle  vores saltvandsbåde. 

Husk at sejle hensynfuldt(også i havnen, hvor vi i lighed med andre er gæster) og tage de fornødne forholdsregler. Specielt med hensyn til vejret.

Link til Rungsted Havns hjemmeside.

Link til Dansk Søredning

 

Projekt “lån en motor” er forsinket!

Bestyrelsens beslutning om en forsøgsordning med udlån af motorer ved vore brakvands stationer er blevet forsinket. Årsagen er blandt andet, at der skal bygges et skab til opbevaring af motorerne, og det sker som alt muligt andet i LF-regi på baggrund af en indsat med frivillige hænder. Dem har vi jo bekendt en del af i LF, men desværre er de pågældende medlemmer,  som de fleste andre mennesker, kun udstyret med to hver.

Det bliver Tohatsu motorer som denne, med tilhørende benzintank, som medlemmerne kan låne i forbindelse med forsøgsordningen.

Skabet er ved at blive bygget, men motorerne også skal gennemgås, så de er driftssikre ved udlån.

Ordningen om “lånemotorer” kommer til at gælde vores 3 sydsjællandske brakvands stationer Præstø, Kalvehave og Stege Nor. Foreløbig bliver ordningen kun en prøve, som udløber ultimo marts 2019. Bestyrelsen vil så efterfølgende evaluere og beslutte om der er et behov. 

Når  forsøgsordningen iværksættes, vil det fremgå af en meddelelse her på hjemmesiden.

Det skal bemærkes, at man selvfølgelig  er meget velkommen til at medbringe egen motor på stationerne. Også når ordningen iværksættes.

Lystfiskeri-Tidende er på vej

  • Juni nummeret af Lystfiskeri-Tidende ligger snart i din postkasse. Her kan du blandt andet læse om:

 

  • Generalforsamlingen,
  • Stor tun i sommervarmen,
  • Premierefiskeriet på vores søer,
  • Furesøkonkurrencen,
  • Lystfiskerberetninger.

Forsiden af juni nummeret hvor Per Plenge præsenterer 2 solide “premiere madammer”.

Kort sagt en hel del om LF og medlemmers gøren og laden ude ved fiskevandene.

Hvis du vil se bladet, kan du klikke HER

Kend dine rettigheder!

Men ikke mindst dine pligter. Det har desværre vist sig nødvendigt,men medlemmerne skal fremover, i forbindelse med tegning af både, kvittere for at de kender LF´s reglement. Vi er rigtig mange medlemmer, og der kan ske nu og da altid ske misforståelser. Desværre har bestyrelsen konstateret, at mange medlemmer ikke har sat sig ind i reglementet, og det har på det seneste skabt nogle uheldige episoder. Det er der ingen grund til. Hvis bare man investerer 10 minutter og sætter sig ind i bådtegningsreglerne, så undgår vi misforståelser og sure miner. Vi skal jo alle have en god tur på søen.

Husk nu at overholde fredningszonerne. Hvis I ser uvedkommende i zonen på søen, så hjælp dem på rette vej.

Desværre har det også vist sig, at der er personer som ikke overholder fredningszonerne på flere søer. Lad nu være med at sejle i disse zoner, også selvom man ikke fisker i zonerne. Det kan folk der står inde på land ikke se. Bestyrelsen har allerede i år fået flere henvendelser fra borgere, som har set et eller andet. Husk vi er gæster på alle de søer, vi fisker på. LF skulle gerne gå forrest, når det gælder “god” opførsel.

 

 

 

Parkering ved Tissø – igen!

Fra sæsonstart har det ikke længere været tilladt for LF medlemmer, at parkere bilen på den tidligere parkeringsplads til højre for det lille røde hus, da LF har opsagt lejemålet.

Nogle medlemmer kan åbenbart ikke finde ud af, at parkere på den asfalterede parkeringsplads på den modsatte side af vejen, som vi tidligere har beskrevet. Ejeren er forståelig nok ikke tilfreds med, at der stadig parkeres på hans private grund, hvorfor vi atter engang skal indskærpe de nye parkeringsmuligheder.

Skulle det ske, at medlemmer der parkerer ulovligt på grunden, af en eller årsag blive “lukket inde”, og ikke kan komme ud med deres bil, behøver man ikke at rette henvendelse til LF. Det er nemlig en sag mellem dem og ejeren, og er LF helt uvedkommende, da der er tale  om et privat anliggende mellem to privatpersoner.

Men gør LF og jer selv den tjeneste, at udvise respekt for den private ejendomsret. Der er næppe nogen, der vil bryde sig om, hvis deres grund uretmæssigt bliver brugt til parkeringsplads af uvedkommende.

Det er ikke længere muligt at parkere på den tidligere plads ved Tissø, da LF har opsagt lejemålet med udlejer. Det skal bemærkes, at billedet er optaget sidste år, og bilerne på billedet, på det tidspunkt, ikke var parkeret ulovligt.

 

Præmiegedde til næstformanden

Vores næstformand, Per Mikkelsen, har været en tur på Esrum Sø. Her har han tidligere har fanget en del flotte gedder, og 3. maj fulgte han op på tidligere tiders bedrifter, da han nappede en gedde på 8 kg ligeud. Gedden blev fanget på agn, og var den største ud af de 7 gedder Per fangede på dagen.

Næstformanden en flot gedde fra Esrum Sø. Bemærk de flotte aftegninger, der er typisk for gedder i Esrum Sø. Tillykke til Per.

Flot aborre fra Sjælsø

Bedst som vi gik og troede, at Sjælsø var støvsuget for aborrer, så tikker der en fangstrapport ind om en kapital aborre, netop fra Sjælsø.

I det gode vejr på Kristi Himmelfartsdag var Kim Myling-Petersen et smut på søen. Det gav en rigtigt flot aborre på hele 1,73 kg. Målebåndet viste 49 centimeter.

Aborren blev overlistet af en wobler, og vi skulle hilse og sige fra Kim, at den stadig svømmer rundt i søen.

Smuk, smuk aborre fra Sjælsø fanget på en herlig forårs/sommerdag. Så bliver det ikke bedre. Stort tillykke til Kim.

Søndersø – husk fredningszonerne!

Lystfiskeriforeningen har 2 på hinanden følgende weekender fået henvendelser fra en borger i Furesø Kommune, der mener at have konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen.

Den pågældende har ikke kunnet fremlægge beviser på, at der var tale om LF-både. Det er derfor meget usikkert om det er nogle af vores medlemmer.

Ikke desto mindre skal vi indskærpe, at der ikke må fiskes i fredningszonen før 1. august. Konstaterer bestyrelsen, at nogle medlemmer fisker ulovligt, kan det medføre karantæne.

Husk derfor at overholde zonen, og hvis I ser nogle der fisker ulovligt, så få dem på rette vej.

Bestyrelsen.