Agntønde efterlyses!

Vi har tidligere bekendtgjort, at agntønder uden navn og medlemsnummer ville blive fjernet fra Holte stationen efter d. 15. oktober. Det har nogle medlemmer åbenbart opfattet som et “tag selv bord”. I hvert fald har et eller flere medlemmer “bortført” Poul Hansens agntønde fra stationen, selvom den både var markeret med navn og medlemsnummer. Tønden er rød med beige skruelåg og er med sikkerhed sidst set d. 8. oktober.

Skulle man have misforstået budskabet om agntønder, bedes man omgående bringe tønden tilbage. Gerne diskret og med en undskyldning til Poul Hansen. Sker dette ikke, og man efterfølgende tages med tønden, er der tale om en anden situation, som kan få helt andre konsekvenser. Formodentlig er tønden snart på plads igen, for der kan da kun være tale om en fejltagelse?

Som det fremgår af billedet, er tønden let genkendelig og medlemsnummeret 129,38 fremgår ganske tydeligt. Hvis man møder tønden på sin “fiskevej” bedes Poul Hansen orienteret.

Gedde på 9,2 kg fra Lyngby Sø

Lyngby Sø har i LF regi altid været kendt som “vintersø”. Det vil sige en sø, der primært fisker godt i vinterhalvåret. Måske hænger det sammen med søens størrelse, hvor det næsten altid er muligt at komme ud, selvom blæsten hærger. Det kan være svært at leve op til sit ry, men ikke desto mindre har den igen bevidst sit værd som “vintersø”, og endda inden vinteren for alvor har bidt sig fast. Det slog Ander Verdelin Jensen fast her d. 9. november, hvor han fangede en gedde på 9,2 kg. Fisken blev genudsat, så den svømmer stadig rundt derude, hvis man skulle få lyst til en tur på søen. Lyngby Sø er en af de søer, hvor LF holder flåden flydende i vinterhalvåret, så længe Kong Vinter ikke lægger låg på. Du kan se HER hvilke søer og både som holdes åbne i vinter perioden.

Hvis du vil se listen over anmeldte præmiefisk indtil dato, skal du klikke HER

Anders Verdelin Jensen med sin flotte 9,2 kg gedde fra Lyngby Sø. Anders har åbenbart taget på søens gedder, hvor i marts måned fangede han en på lige ud 7 kg. Tillykke til Anders.

Flodevig spærret p.g.a. jagt

Vores station ved Flodevig ved Tystrup Sø er i november spærret i bådbookingen på nedennævnte dage, således at ingen medlemmer bliver udsat for “haglskader”.

9. november

12. november

17. november

21. november

23. november

25. november

Flodevig Station er spærret på udvalgte dage i november p.g.a. jagt i skovene på Næsbyholm.

Listen med præmiefisk er opdateret.

Listen med præmiefisk er blevet opdateret. Nu med årsstørste aborre på 2,125 kg. fanget at Jess Glargaard i Esrum Sø. Aborren er fanget d. 28. september og anmeldt d. 27. oktober, hvilket giver lejlighed til at minde om at anmeldelse af præmiefisk skal ske senest 30 dage efter fangsten.

Du kan se årets anmeldte præmiefisk HER

Årets hidtil største aborre på 2,125 kg fanget af Jess Glargaard i Esrum Sø d. 28. september. Et stort tillykke til Jess.

Tissø og Præstø Fjord er genåbnet

Tissø er igen åben efter efterårets grødeskæring i den øvre del af Halleby Å.

Så er der atter passage i Halleby Å, så det er muligt at komme på Tissø.

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at Præstø båden, der har været til reparation, atter er på plads i vante omgivelser, hvorfor det er muligt at benytte denne.

Husk Andespillet d. 2. november

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00 afholder LF, traditionen tro, andespil på Lindegaarden.

Kom og vær med til at spille banko og hygge sig i et par timer.

Pladesalget starter kl. 18.45.

Vi spiller først 10 ordinære spil.
1 række udløser en æske chokolade.
2 rækker udløser en dejlig flaske rødvin.
Pladen fuld giver skiftevis en and eller en stor flæskesteg.

1 plade koster 25 kr. og 5 plader fås for en “hund”.
Herefter spiller vi 2 ekstra spil. Præmierne her er ekstra store og lækre.

Prisen for disse 2 ekstra spil er 10 kr. pr. plade.
Mulighed for betaling via MobilePay på 21823344.

Pladen skal være fuld for at vinde en steg eller Mortens Anden ved LF´s årlige andespil.

Årets sidste Tidende er på vej

Årets sidste Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse.

Her kan du blandt andet læse om:

  • en berømt grejforretning,
  • bestyrelsens befiskning af en sø,
  • tilmeldte præmiefisk,
  • fangststatistik.

Kan du ikke vente, kan du læse bladet HER

Grødeskæring i Halleby Å

Der foregår p.t. i øjeblikket grødeskæring i den øvre del af Halleby Å. Der medfører at vores både på Tissø ikke kan benyttes. Når grødeskæringen er overstået, vil stationen igen blive åbnet, Vi beklager den sene udmelding, men vi fik først besked i går.

Opstrøms inden Halleby Å foregår der i øjeblikket grødeskæring, hvorfor bådene på Tissø ikke kan benyttes.

 

Flodevig – Tystrup Sø.

Vores inspektør ved Flodevig oplyser, at der i øjeblikket foregår træfældning i nærheden af stationen. hvilket har medført, at bæltekøretøjer har kørt skovvejen i stykker langs søen.
Det er derfor pt. ikke muligt, at køre i bil fra kanopladsen, og de sidste 2-300 m. ned til båden.

Der må derfor påregnes en mindre vandretur ned til båden.

Hvis man skal benytte båden ved Flodevig, må man desværre belave sig på en mindre spadseretur.

 

Efterlysning!

Morten Dahl efterlyser 2 stk. Down East stangholdere, som han desværre glemte på stationen i Frederiksdal efter en tur d. 23. september. Skulle nogen have fundet dem, vil Morten gerne høre nærmere. Han kan kontaktes på Tlf:  60 37 90 69.

 

Morten Dahl glemte 2 stangholdere på stationen i Frederiksdal d. 23. september. Skulle nogen have fundet dem bedes de kontakte Morten.