Bådoptagning – sæsonen skifter…..

Bådoptagningen er, ligesom sæsonstarten hvor bådene lægges i vandet, en vigtig og hyggelig begivenhed. Selve optagningen gennemføres dog med en smule vemod. Til gengæld kan vi så se frem mod …

Kassereren informerer

Kontingent 2022. Kontingent opkræves 1. januar 2022. Rettidig betaling er 1. februar 2022. Vi foretrækker betaling med betalingskort. Du kan tilmelde dit betalingskort i bookingsystemet. Har du allerede gjort det, …

(U)-ansvarlige fiskere ??

Vi har igen en sag, hvor lokale bestemmelser ikke respekteres. Det skete på Tissø. LF samarbejder med de andre fiskeforeninger om fiskeretten samt om overholdelsen af reglerne. LF bliver ligesom …

Generalforsamling 2021

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2021.   Tirsdag den 22. juni kl. 19.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:   Valg af dirigent. Formanden aflægger …

Klargøring til sæsonstart

Kære brave Imorgen starter årets premiere på de fleste af vore søer, idet geddefredningen så er ophørt. Sandarten er fredet i maj, så husk at genudsætte sådanne, hvis de skulle …