Ændringer i bestyrelsen

Formand Anders Vernersen har i dag givet stafetten videre. Efter mange års brav tjeneste har Anders Vernersen, forud for Generalforsamlingen til marts, valgt at trække sig fra bestyrelsen. Lystfiskeriforeningen skylder …

Kontingent betaling 1. Januar 2023

Husk kontingentet for 2023 forfalder til betaling d. 1. januar. Seneste betalingsfrist er 1. februar. Kontingentet er uændret: 1.800kr for almindeligt medlemskab 900 for pensionister, jf. Vedtægterne. Hvis du allerede  …

Læs venligst vore regler

Så er den gal igen – det er dog mere alvorligt end som så.   Et medlem respekterede ikke reglerne for sejlads (efter mørkets frembrud) på én af vore søer. …

Husk det nu…

…at følge vore regler, til alles fælles bedste. Et nyt medlem ignorerede brugen af rapportbogen i to tilfælde, trods vejledning og opfordring fra den lokale opsynsmand, og dernæst benyttede vedkommende …

SejlSikkert

Her er et par gode apps til at forbedre sikkerheden til søs. https://soesport.dk/sejlsikkert/sejlsikkerts-apps