(U)-ansvarlige fiskere ??

Vi har igen en sag, hvor lokale bestemmelser ikke respekteres. Det skete på Tissø. LF samarbejder med de andre fiskeforeninger om fiskeretten samt om overholdelsen af reglerne. LF bliver ligesom …

Generalforsamling 2021

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2021.   Tirsdag den 22. juni kl. 19.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:   Valg af dirigent. Formanden aflægger …

Klargøring til sæsonstart

Kære brave Imorgen starter årets premiere på de fleste af vore søer, idet geddefredningen så er ophørt. Sandarten er fredet i maj, så husk at genudsætte sådanne, hvis de skulle …

Nu er der to både på Buresø

Overinspektøren har nydt en fin aften sammen med opsynsmanden ved Buresø og har “gen-udsat” vores anden LF båd, som grundet et væltet træ ikke har kunne ligge ved broen igennem …

Bådbookingen

Kære brave LF’ere Vi glæder os alle til sæsonstarten! Der er bestyrelsesmøde idag 26. april, hvor vi forventer at have overblik over hvilke både og stationer der er klar til …

Så er Rungstedflåden klar

LF’s anden båd i Rungsted er nu klar til sæsonen. Husk at vaske båden når du har renset din fangst – end ikke mågerne kan lide indtørret blod mm. Overinspektøren …