Premiere glæde ved Lyngby Sø

Vores medlem Jon Knudsen var på Lyngby Sø med sønnen Jakob, som med en sort spinner for enden af linen oplevede glæden ved lystfiskeri – samtidig blev aftensmaden “leveret” i …

Fredningszoner efter geddefredningen

Nu er geddefredningen ophørt, men sandarten er fortsat fredet, og der er yderligere at forholde sig til for de ivrige LF’ere….   Husk at der på visse søer gælder særlige …

thumbnail of Tissø Sejlads 2020

Nyt færdselskort for Tissø

Her er det opdaterede kort der viser hvor vi må færdes og fiske på Tissø. Kalundborg kommune er meget restriktiv, det samme er lodsejerne, og LF er meget ambitiøs i …

Sæson start

Bestyrelsen har herved den glæde at åbne for bådbookingen kl. 12.00 i dag d. 20.04.   Læs vigtig information herunder:   Arresø: sæson start 1. juni pga. lokale fredningsbestemmelser. Furesø …

Klargøring til sæsonstart

Der foregår i disse dage et ihærdigt arbejde på alle LF stationer med at få bådene klar til sæsonstart. Her er det ved Esrum Sø der arbejdes flittigt. Klik på …

Flotte fisk fra Bagsværd Sø

Efter at have modtaget fangstrapporter på flotte vinterfisk fra Furesøen og Lyngby Sø, er turen nu kommet til Bagsværd Sø, hvor er er fanget en stor sandart, og en stor …

Kontingent betaling

Kontingent  er forfaldent til betaling. Vi udsendte indbetalingskort ultimo januar, og har udsendt rykker pr. email. Hvis du ikke har modtaget et indbetalingskort er det muligvis fordi din postadresse i …