Båd nr. 21 på Bagsværd Sø er forsvundet. Kig efter den!

Båd nr. 21 på Bagsværd Sø er forsvundet. Sidst inspektøren så til båden, lå den på sin vanlige plads, og den har ikke været booket siden. Låsen sider i kæden, og der er ikke fjernet årer fra stangkassen, så der virker noget underligt.

Kig efter den, hvis I færdes i området. Båden en en af de “smalle” joller.

Finder du båden, så kontakt inspektør eller opsynsmand. Se kontaktoplysningerne HER

Det er denne bådtype, der er forsvundet.