DTU Aqua planlægger stor undersøgelse

DTU AQUA planlægger en stor internet-spørgeskemaundersøgelse blandt lystfiskere, der fisker på sjællandske søer.

Undersøgelsen udvikles og gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet, flere sjællandske lystfiskerforeninger og lystfiskersammenslutninger samt forskellige interesseorganisationer (Dansk Lystfiskeri, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing in Denmark, Fishing Zealand).

Formålet med undersøgelsen er at ”tage temperaturen” på lystfiskeriet i søerne (f.eks. hvilke søer bliver foretrukket, hvilke fiskearter fiskes der efter, og hvor ofte bliver der fisket samt undersøge, hvor meget økonomisk omsætning lystfiskeriet skaber, herunder hvordan det danske søfiskeri bidrager til lokal og national økonomi.

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at bidrage med ny viden om lystfiskeriet, herunder søfiskeriets værdi i kroner og ører. Det er derfor vigtigt at vide, hvor, hvornår og hvordan der bliver fisket.

Undersøgelsen er rettet mod alle lystfiskere som fisker på søer og moser på Sjælland, også selvom der kan gå år imellem det sker.

Det er naturligvis helt frivilligt om man vil deltage i undersøgelsen. Af hensyn til persondata-regler skal man selv tilmelde sig undersøgelsen via nedenstående link. Her kan du med få klik angive navn og e-mail og derved tilmelde dig.

Du kan tilmelde dig undersøgelsen her:

https://survey.alchemer.com/s3/7255932/Tilmelding-til-undersoegelse-om-soefiskeri

Når du har tilmeldt dig, vil du inden for de næste 12 måneder modtage en invitation til undersøgelsen. Husk at tjekke at dit spamfilter engang imellem i tilfælde af at undersøgelsen ikke dukker op

Der vil for øvrigt blive trukket lod om mange gode præmier blandt dem der udfylder hele spørgeskemaet.

Et blik over Furesøen fra de højere luftlag. DTU Aqua vil meget gerne undersøge om økonomi i dansk søfiskeri?. Os der elsker søfiskeri er nok mere interesseret i om der er fisk. Hvis du deltager i undersøgelsen og svarer på spørgsmålene er der præmier på spil.