En uheldig episode

Medlemsrettigheder og pligter

LF’s store aktiv er vores mange faciliteter. Noget vi selvfølgelig skal værne om.

Et medlemskab i LF giver uanede muligheder, men der medfølger samtidig forpligtelser til at overholde gældende regler og bestemmelser.

Bestyrelsen ser derfor med stor alvor på den seneste episode på Bagsværd Sø, hvor to medlemmer i maj måned både overnattede og fiskede fra Gåseholm i Bagsværd Sø. En klar overtrædelse af flere regler for god opførsel og færdsel på søen.

Medlemmerne har efterfølgende beklaget hændelsen, og lovet at de fremover vil overholde gældende regler.

Uanset beklagelsen, kaster episoden et dårlig lys over LF. Potentielt kan det få konsekvenser. Enten i form af begrænsede, eller i værste fald bortfald af fiskerettigheder.

En enig bestyrelse har derfor valgt at suspendere begge medlemmer i en periode på tre måneder.

Bestyrelsen vil fremover i højere grad anvende suspension af medlemsretten ved overtrædelser af foreningens reglement og bestemmelserne ved fiskevandene.

Episoden giver stof til eftertanke, og er endnu en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi som medlemmer af LF udviser godt kammeratskab og passer på vores gamle forening. Husk! – vi er gæster på lige fod med andre brugere af søerne.

Sæt dig derfor ind i reglerne ved at læse vores reglement og sæt dig ind i reglerne for de enkelte søer. Det gælder også ved booking af både, indskrivning i rapportbøgerne og sikkerhed på søen. Sidst, men ikke mindst: Pas god på vores materiel. Vi er alle med til at betale.

Bagsværd Sø med øen Gåseholm hvor det er forbudt at gå i land og ikke mindst fiske fra i fuglenes yngletid. Foto: Kaj Nielsen.