Erhvervsfiskeren på Arresø fortsætter i 2021

I 2019 blev vi glade, da vi hørte at erhvervsfiskeriet på Arresø ville ophøre med udgangen af året. Senere blev denne beslutning ændret og forlænget med endnu et år, og nu er aftalen forlænget endnu en gang til og med udgangen af 2021.

LF ønsker og arbejder for at erhversfiskeriet på de danske søer ophører, og har på én sø købt erhvervsfiskerettighederne i en del af søen. Selvsagt har vi ikke økonomi til at gøre dette i alle søer.

I den konkrete sag omkring Arresø er der flere lokale forhold der spiller ind, i ét lidt specielt sagskompleks, og vi har forståelse for at Naturstyrelsen har givet denne sidste forlængelse til udgangen af 2021.

Jens Bursell fra Fisk og Fri har haft en snak med skovrider Jens Bjerregaard om baggrunden og årsagen til denne forlængelse, Den kan du læse på Fisk & Fri´s hjemmeside. Klik her: