Flere aborrer til Præstø Fjord?

Sydsjællands Brakvandsklub og en lokal juletræsproducent har udlagt gamle juletræer i en ny klimasø ved Præstø Fjord. Håbet er at fjordens aborrer, som har adgang fra fjorden via Tubæk Å, går op og lægger deres æg i træerne.

Samme metode blev gennem mange år anvendt af LF i Furesøen, ligesom den er blevet anvendt i Store Vejleå. Oprindelig stammer metoden fra Sverige, hvor den har været kendt i flere hundrede år, så det er gennemprøvet og har en dokumenteret effekt. Mon ikke det lykkedes, så der bliver flere aborrer i fjorden. Det må vi håbe på, så vores station kan blive brug lidt mere. Det fortjener den. Danmarks Sportsfiskerforbund skriver om forsøget HER. Det kunne jo også være, at der smuttede en gedde eller 2 med gennem åen, men gør jo ikke noget. Gedder kan vi ikke få nok af.