Forbudszonerne på Søndersø – Husk det nu!

DET ER VIGTIGT AT HUSKE DETTE!

Så er vi nået til den tid på året, hvor der er en forbudszone i den vestlige del af Søndersø. Forbudszonen er gældende i månederne marts, april, maj, juni og juli. I den periode må man hverken opholde sig eller fiske i forbudszonen.

Sidste år skete det flere gange, at forbuddet ikke blev respekteret, og bestyrelsen måtte udstede advarsler.  Vi kan dog ikke vedblive med at forklare kommunen, som har tildelt os mulighederne for at fiske på søen, at nogle medlemmer har en alternativ tilgang til begrebet fiskerettigheder.

Fremover kan det derfor være, at medlemmet ikke blot bliver fulgt direkte ud af den fredede zone, men helt ud af foreningen. Kort sagt – en overtrædelse af forbuddet kan være forbundet med alvorlige konsekvenser.

Bestyrelsen skal beklage, man kan være nødsaget til at anvende så drastiske midler, men det er åbenbart nødvendigt. Det skal ikke være den enkelte, der ødelægger det for resten af medlemmerne. Ikke blot ødelægger vedkommende foreningens gode omdømme, men spilder også både bestyrelsens og inspektørens tid på noget, der kunne være undgået.

Ser man derfor medlemmer der overtræder zonen, bør de råbes an og forholdes reglerne. Det gælder også Fiskeringens både.

Der er en hel del personer omkring søen, som holder øje med at forbuddet overholdes, og husk på at mobiltelefoner kan tage ganske udmærkede fotos, der kan dokumentere  overtrædelserne. Så lad nu vær!

Kig godt på nedenstående kort og se hvor zonen er. Bemærk at der er udlagt bøjer for at markere området, men de godt have flyttet sig i løbet af vinteren på grund af isdækket.

Der er muligt at downloade kortet som jpg-fil HER

Husk nu at overholde fredningszonerne. Det er den røde streg som markerer grænsen til zonen.