Fuglebeskyttelseszoner på Gyrstinge og Haraldsted Søer

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der nogle fuglebeskyttelseszoner på Gyrstinge og Haraldsted Søer. Disse zoner er ikke hidtil fremgået af vores kort her på hjemmesiden, hvilket selvfølgelig skal beklages, da vores medlemme måske r i god tro har fisket i disse zoner.

Kortene er derfor blevet udskiftet med aktuelle kort, hvor både zoner med fiskeri forbudt og fuglebeskyttelseszoner fremgår. Det anbefales derfor, at inden fisketuren lægges turen forbi en af de 2 søer, gør sig bekendt med de “forbudte områder”. Det er vigtigt, vi har en godt forhold til andre som færdes i naturen, og som måske ikke har lystfiskeriet som 1. prioritet i fritidsinteresse.

Bemærk at der ikke er udlagt bøjer, som markerer områderne.