Fund af PFOS i Mølleåsystemet

Region Hovedstaden har undersøgt, om forurening fra forurenede grunde nær vandløb spreder sig til selve vandløbene. I den forbindelse har de blandt andet fundet stoffet PFOS i værdier over kvalitetskravene. På grund af den store mediebevågenhed omkring PFOS, blandt andet fra et vandløb ved Korsør, har myndighederne offentliggjort fundene uden at have vurderet eller konkluderet på fundene eller mængderne. Dette gør de snarest.

Fundene er gjort i Mølleåen i Lyngby lige nedstrøms Lyngby Sø og ved Ørholm Værk, hvor der er målt værdier på mellem 18-36 ng/L (nanogram per liter), hvilket ligger over kvalitetskravet. Ved den stærkt medieomtalte forurening ved Korsør blev der fundet værdier op til 34.000 ng/L.

Vores fiskevande ligger opstrøms fundene, men det er endnu uvist hvor præcis udledningen af PFOS stammer fra. Der kan derfor være PFOS i vores fiskevande opstrøms fundene, hvilket vil sige i Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø.

PFOS-forbindelser er blandt andet kræftfremkaldende og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Af denne grund fraråder Lyngby-Taarbæk Kommune at fiskeri i Mølleåen, se mere på kommunens hjemmeside:

Fiskeri frarådes i Mølleåen | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et forbud mod at fiske eller spise fisk fra Mølleåsystemetmen ud fra et forsigtighedsprincip så fraråder Bestyrelsen vores medlemmer at spise fisk fra Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, indtil der er lavet en risikovurdering på de konkret detekterede koncentrationer, og kilderne til forureningen er blevet identificeret.

Bestyrelsen følger situationen tæt og vil løbende opdatere medlemmerne via hjemmesiden.

 

Den kemiske struktur af PFOS (perfluorooctanesulfonsyre)