Garnfisk eller gamefish?

Danmarks Sportsfiskerforbund har på sin hjemmeside en artikel med overskriften “Garnfisk eller gamefish?”. Artiklen omhandler blandt andet den positive påvirkning som stoppet af garnfiskeriet i Esrum Sø har haft.

Vores flittige “rapportsbogstyder”, Kaj Nielsen, udtaler sig om egne erfaringer efter at garnfiskeriet stoppede. Det viser sig nemlig, at de optællinger vi løbende foretager i rapportbøgerne, kun har bekræftet fagfolk i den positive udvikling af bestandene. Det er derfor ikke spild af tid at benytte et par minutter til at udfylde rapportbogen. Det kommer os alle til gavn, når vi skal dokumentere.

Læs mere på Sportsfiskerforbundets hjemmeside.

Esrum Sø set fra nord. Danmarks vandrigste sø. Foto. Kaj Nielsen