Geddefredning – 6 stationer er åbne frem til 31. marts

På grund af geddefredningen, der træder i kraft d. 15. marts, holder vi de fleste stationer lukkede frem til premieren d. 1. maj.

Nedennævnte stationer er dog åbne til og med 31. marts. Det drejer sig om:

  • Arresø,
  • Bavelse Sø,
  • Bagsværd Sø,
  • Furesøen,
  • Lyngby Sø,
  • Tystrup Sø.

Skulle man være så “uheldig” at få en gedde på krogen efter d. 14. marts, så denne så vidt muligt afkroges i vandet og omgående genudsættes.

Furesøen er en af de 4 søer, som holdes åbne frem til d. 31. marts.