Generalforsamlingen i går

Årets ordinære generalforsamling blev i går afholdt i nye rammer på Havarthigården i Holte. Et dejligt sted med fine faciliteter,

Selve programmet var uændret med de traditionelle gule ærter for medlemmer og foreningens gæster.

Tue Askaa blev valgt som dirigent og han styrede “slagets gang” med myndig og “kærlig hånd”. Det blev generalforsamling uden de store debatter. Der var fremlagt 2  forslag, som begge blev vedtaget. Der skete skete ingen ændringer i bestyrelsen. Da både Anders Vernersen og Pierre Lundby Jensen var trådt ud af bestyrelsen siden seneste generalforsamling, skulle der være nyvalg blandt to af de opstillede bestyrelsesmedlemmer.  Da vedtægterne foreskriver, at fire bestyrelsesmedlemmer skal være på valg årligt, og der var fem bestyrelsesmedlemmer på valg, blev Søren Græsborg valgt for en étårig periode.

Blandt suppleanterne blev Benjamin Møller genvalgt, mens Jimmi Søndergaard Petersen blev nyvalgt. De interne revisorer, René Letvad og Per Ekstrøm blev genvalgt. Vores eksterne revisor Jørn Erik Schmidt blev genvalgt.

2 medlemmer kunne fejre 25 års jubilæum, hele 5 medlemmer kunne fejre 50 år som LF´er og Paul Leth kunne fejre 60 års medlemskab. (Alle navne fremgår af marts nummeret af Lystfiskeri-Tidende)

Per B. Larsen blev meget fortjent tildelt en “hæres-lærke”, efter mange år som bestyrelsesmedlem og sin indsats for Lystfiskeriforeningen.

I juni nummeret af Lystfiskeri-Tidende vil der være et fyldigt referat fra generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse anno 2023: Fra venstre: Overinspektør Steen Lyngsø, Redaktør af Lystfiskeri-Tidende Signe Boes, Kasserer Kristoffer Dalhoff, Bestyrelsesmedlem René Odér, Bestyrelsesmedlem Niels Buch Jørgensen, Formanden Bo Guldager, Næstformand og sekretær Søren Græsborg samt bestyrelsesmedlem Torben Carmes.
Formanden Bo Guldager takkede på foreningens vegne den tidligere formand Anders Vernersen med noget læskende for hans store indsats for foreningen.