Generalforsamlingen udskydes på ubestemt tid.

I lighed med sidste år er vi desværre nødsaget til at udskyde den ordinære generalforsamling, indtil Corona restriktionerne er ophævet.

Bestyrelsen skal selvfølgelig beklage, men vi kan ikke sætte os op mod gældende lovgivning i Danmark om et midlertidigt forsamlingsforbud. Indtil det bliver muligt at afholde generalforsamlingen fungerer bestyrelsen derfor som administrator, således at den daglige drift opretholdes. Det fungerede fint sidste år, så der går nok også i år.

Nogle medlemmer vil måske spørge, om det er lovligt? Til det er der kun at sige – at det er det. Der eksisterer i Danmark ingen lov om foreninger, hvorfor der ikke er nogen lovmæssige krav til indholdet i vedtægterne. Retsforholdene i Lystfiskeriforeningen reguleres alene af indholdet i vedtægterne, og generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Så vil man udøve indflydelse i foreningen, er eneste måde at møde frem på generalforsamlingen.

Når det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil denne blive blive indkaldt via hjemmesiden med et varsel på 8 dage, jævnfør vore vedtægter.

Alle medlemmer vil tillige modtage en e-mail, såfremt de i deres medlemsoplysninger har oplyst en mailadresse. Vi skal derfor opfordre til at man kontrollerer om den mailadresse man har oplyst i bookingsystemet er korrekt. Hvis du ændrer din mail i systemet, så husk at trykke “opdater” i bunden af skærmbilledet. Ellers registreres ændringen ikke.

Afslutningsvis kan vi så glæde os over, at vi stadig kan komme på fisketur.