Glædelig jul og godt nytår

Når året går på hæld, er der tradition for at se tilbage, på det år som svandt. Det vil vi  gøre, men også se ind i 2020, for der kommer til at ske noget allerede i årets første måneder.

De fleste har sikkert bemærket, vi har varslet et nyt kontingentopkrævningssystem, som iværksættes ved opkrævningsterminen d. 1. februar. Det er primært de medlemmer, som hidtil er blevet opkrævet via betalingsservice, der berøres. De modtager i lighed med alle andre et indbetalingskort, som skal benyttes ved kontingentbetalingen. På kortet fremgår samtidig oplysninger, så det igen er muligt at tilmelde sig betalingsservice.  Gør os derfor den tjeneste at tilmelde jer den automatiske betaling. Det letter vores administration ganske gevaldigt.

Ved juletid plejer der at være det som mange kalder et “gaveræs”. Det har vi besluttet at deltage i og forærer os selv en julegave. Den kan dog først ses i det nye år. Ved Gyrstinge Sø etablerer vi nemlig en længe ventet bro, så adgangen til bådene bliver meget nemmere. Besværet med at iføre sig skridtstøvler eller waders vil ved sæsonstart være fortid. Et forhold der sikkert  er mange, som bliver glade for.

Indeværende år  har været som sædvanligt været travlt. Der har været både små og store udfordringer, men de er blevet løst på tilfredsstillende vis. Holdet at inspektører og opsynsmænd har fungeret fint. Vi har som sædvanlig haft  nogle udskiftninger på posterne, men det er jo en løbende proces, og overdragelserne til de “nye”, er forløbet uden større problemer. Ved isætning- og optagning af bådene har mange medlemmer tilbudt deres hjælp, ligesom vi ved gennemførslen af forskellige projekter også har modtaget stor hjælp fra medlemmerne. Et kendetegn for LF. Vi løfter i flok.

Selve fiskesæsonen har ligget på det jævne. Som sædvanlig er der registreret en hel del pæne fisk, så vi kan betegne fiskeåret 2019 som net uden at være pragende. Vores årlige konkurrence på Furesøen havde 100 års jubilæum og blev fejret med rigtig mange deltagere. Som noget nyt kunne man medtage gæster, og det var en succes, som vi påtænker at gentage i 2020.

Nu er der kun ganske få dage tilbage af 2019. Dage som de fleste plejer at holde sammen med familien, Alle medlemmer og familie ønskes derfor en rigtigt glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses forhåbentlig ude på søen i det nye år.

Bestyrelsen