Glædelig jul og godt nytår

Året, der nu går på hæld, har været meget anderledes end forventet. Først og fremmest fordi Coronaen holdt sit indtog og ændrede mangt og meget i vores hverdag, og den måde vi er sammen på.

På trods af restriktioner og anbefalinger så lykkedes det alligevel at “holde snøren i vandet”, for fiskemæssigt har det været et godt år. Der er tilmeldt rigtig mange flotte aborrer, mens gedderne, af ukendte årsager, ikke figurerer i samme mængder på medaljelisten som de plejer. Til gengæld er sandarterne kommet vendt stærkt tilbage, efter nogle magre år, med flere flotte kapitale eksemplarer.

Den varslede omlægning af kontingentopkrævningssystemet blev gennemført næsten gnidningsløst, og fra 2021 vil opkrævningssystemet få den sidste finpudsning, når kontingentet fremover skal betales en gang årligt. Det reducerer vores administrative omkostninger og ikke mindst tid. Noget til fælles bedste. Det gælder om at forenkle processerne.

Broen ved Gyrstinge Sø blev etableret som planlagt i februar, men naturen har desværre spillet os et pus, da vandstanden i søen stadig ikke er helt så stabil som forventet. Så skridtstøvler og waders er på nogle tidspunkter af året desværre ikke helt afskaffet.

Coronaen har sat sit største aftryk på vores sociale samvær. Blandt andet besluttede vi at aflyse den traditionsrige Furesøkonkurrencen for første gang i 100 år, men også andespillet og inspektørmødet har vi måttet aflyse på grund af forsamlingsforbuddet. Selv vores generalforsamling, måtte udskydes til september og afholdes i en ”skrabet udgave”. Det lykkedes dog at få den gennemført, og bestyrelsen kan fungere normalt frem til 1. april, hvor der forhåbentlig er kommet styr på Coronaen, så vi kan afholde en ”normal” generalforsamling i den rette LF-ånd..

Vores team af inspektører og opsynsmænd har fungeret fint. Som sædvanlig har vi haft  nogle udskiftninger på posterne, men det er jo en løbende proces, og overdragelserne til de “nye”, er forløbet planmæssigt. Ved isætning- og optagning af bådene har flere medlemmer givet et nap med. Et kendetegn for LF. Vi løfter i flok.

Nu er der kun små 2 uger tilbage af 2020. Dage som de fleste plejer at holde sammen med familien, men måske ikke i år helt som vi plejer. På trods af forhindringer skal vi se fremad. Vi ønsker derfor medlemmerne en rigtigt glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses forhåbentlig ude på søen i det nye år.