Glædelig jul og godt nytår!

Lystfiskeriforeningen ønsker glædelig jul og godt nytår

Året 2021 ved at rinde ud, og fiskeår nr. 136, efter LF-tidsregning, begynder om mindre end 14 dage. I forhold til sidste år har vi kunnet afholde vores traditionsrige arrangementer næsten som planlagt, selvom generalforsamlingen måtte udskydes til juni, hvor det igen var muligt at kunne samles efter myndighedernes forskrifter. Arrangementer er vigtige i en forening som vores, hvor vi ikke ser andre medlemmer så tit. Det er nemlig her, vi mødes på det sociale uformelle plan. Coronakrisen har vist, at isolation kan have negative konsekvenser for mennesker, da social omgang ”kitter” mennesker sammen. Ordet ”forening” siger det næsten – forenet.

Rent fiskemæssigt har året ikke været så ringe endda. I skrivende stund er der anmeldt hele 7 gedder på 10 kg og derover, men der er også modtaget anmeldelser af rigtig flotte aborrer og sandarter. På medlemssiden har vi atter noteret fremgang og sagt goddag til mange nye medlemmer, hvilket igen understreger, at vi kan tilbyde det, lystfiskere efterspørger. Vi håber naturligvis, de nye medlemmer føler sig velkomne i foreningen, og i LF vil finde et solidt fundament for deres fiskeri, ligesom talrige andre før dem har gjort.

På det praktiske og administrative plan er der også gennemført en hel del. Kontingentopkrævningen blev af praktiske årsager ændret til helårlig, hvilket sparer kassereren for meget arbejde, således at også han kan komme på fisketur nu og da. Ændringen betød også en økonomisk gevinst, som kommer LF til gavn. I bestyrelsen er Steen Lyngsø tiltrådt som ny overinspektør. En af de vigtigste poster i foreningen og som kræver en hel del indsigt i både stort og småt. Hjælp ham, da han fremover er krumtappen på det praktiske i LF. Fungerer Steen – fungerer LF.

I Frederiksdal er påbegyndt en større og omfattende renovering af huset. En alvorlig skade, med en revne tværs gennem fundamentet, er blevet repareret, så huset bør nu kunne holde mange år fremover. Opgaven var ret omfattende, og teamet i Frederiksdal måtte rydde hele kælderen inden. Det er utroligt, hvad sådan en kælder kan rumme.

Noget af det vigtigste for en forening som LF, er vores fiskerettigheder. Dem skal vi værne om. Det er derfor af største betydning at medlemmer overholder reglerne for de enkelte søer. Heldigvis har der kun været få tilfælde, hvor medlemmer har sat sig selv over reglerne, men det er stadig for mange, da blot få tilfælde kan være det, som sætter vores rettigheder over styr. De tider, hvor vi havde både søerne og naturen helt for os selv, er forbi. Det skal vi vænne os til så husk at behandle andre brugere med respekt og værdighed. Dialog ansigt til ansigt på et afslappet og stille plan kommer man længst med. Lad være med at tage den uforsonlige tone, der al for ofte benyttes på de sociale medier, med ud i virkeligheden.

Nu tager vi snart hul på 2022, og vi kan håbe at ”normale” tilstande indfinder sig. Det ser ganske vist dunkelt ud med rigtig mange tilfælde af Corona og nye restriktioner, men til gengæld er samfundet godt forberedt med vacciner og test. Så mon ikke situationen vender, når vi får ”fisket” os længere ind i 2022? Det håber vi på.

Med disse ord ønskes alle medlemmer og familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses på søerne i 2022.