Grødeskæring i Halleby Å – spærring udlagt!

Vi er igen, på bagkant, blevet orienteret om at Kalundborg Kommune har iværksat grødeskæring i øvre Halleby Å.

Der er derfor udlagt en spærring i ved åens udløb i Tissø, så det ikke er muligt at sejle ud på søen. Bookingen er derfor suspenderet indtil videre.

Ifølge det oplyste forventes spærringen fjernet i starten af næste uge, hvorefter der igen åbnes for bookingen.

Opstrøms inden Halleby Å´s udløb i Tissø ligger LF´s både, hvorfor det p.t. ikke er muligt at sejle ud på søen.