Hvordan får vi flere sandarter?

Fisk & Fri fortsætter kampen for flere sandarter til de danske søfiskere.

En artikel på Fisk & Fri´s hjemmeside sætter fokus på hvordan man kunne øge bestanden af denne meget populære fisk, der i mange år har været anset som værende invasiv. Den anskuelse kan kun undre, når det foreligger beviser for, at sandarten har været her i over 5.000 år.

Den bedste måde til at komme videre på, er som bekendt at se fremad. Det danske landskab, øgede tilførsel af næringsstoffer til søer og vandløb har også sat sine spor. Når man kan etablere bedre gydeforhold for eksempelvis ørreder, så hvorfor ikke sandarter?

Læs Jens Bursell´s  aktikel HER

Flere sandarter – Ja Tak! Foto: Jens Bursell