Indkaldelse til generalforsamling d. 20. marts

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2024

 

Onsdag den 20. marts kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Havarthigaarden, Havarthivej 6, 2840 Holte, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2023. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker og medaljer samt hæderstegn for henholdsvis 50 års og 25 års medlemskab.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2025 for ordinære medlemmer.
  5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at Anders Vernersen udnævnes til æresmedlem.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Kristoffer Dalhoff, Søren Græsborg, Steen Lyngsø og René Odér. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af suppleanter: Benjamin Møller og Jimmi Søndergaard Petersen er villige til genvalg.
  8. Valg af revisorer: Per Ekstrøm og René Letvad er villige til genvalg
  9. Eventuelt.

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Havarthigaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. pr. person.

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 12. marts til Signe Boes. Enten på SMS 21 82 33 44 eller på e-mail: boes@mail.dk.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. 

Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vores medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

DRIFTREGNSKAB 2023                              AKTIVER PR. 31.12.2023                      PASSIVER PR. 31.12.2023