Indkaldelse til generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2022

Onsdag den 30. marts kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2021. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for henholdsvis 50 års og 25 års medlemsskab.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2023 for ordinære medlemmer.
  5. Indkomne forslag:
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Steen Lyngsø, Kristoffer Dalhoff og René Odér. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af suppleanter: Torben Carmes, Mikkel Weischelfeldt og Søren Græsborg er villige til genvalg.8.
  8. Valg af revisorer: René Letvad og Per Ekstrøm er villige til genvalg.
  9. Eventuelt.

Inden generalforsamlingen, klokken 18.00, holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. pr. person.

Rygning på hele Lindegaardens område er strengt forbudt.

Tilmelding til spisning skal ske senest mandag den 21. marts til Signe Boes på telefon 21 82 33 44 eller på e-mail: boes@mail.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vores medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Nedenfor er findes regnskab samt et revideret budget for 2022. Kan udskrives som pdf-fil HER

thumbnail of LF Driftsresultat 2021 – revideret budget for 2022

Noter til budgettet:

1) Stigning i kontingentindtægter skyldes forhøjelse af kontingentet vedtaget på generalforsamlingen i 2021.

2) Stigning i omkostninger ved søerne skyldes planlagt  renovering af facade, trappe, sokkel og motorskur i Frederiksdal (kr. 225.000) samt udgifter til planlagte forbedringer og vedligeholdelsesarbejder af stationerne i Sørup (Esrum station), Holte og Søndersø (kr. 60.000).

3) Forventede stigninger til servicering af motorer og trailere, anskaffelse af ny trailer samt renovering af yderligere joller.

4) På baggrund af de mange forbedringsarbejder forventes et underskud på kr. 101.000.

5) Underskuddet finansieres ved nedskrivning af foreningens hensættelser.