Kort orientering om den ordinære generalforsamling

Så lykkedes det, på trods af Covid 19 restriktioner, at få afholdt den ordinære generalforsamling for 2020. En lille sluttet skare på omkring 30 personer, inklusive bestyrelsen, var mødt frem på Lindegården i går aftes. Bent F. Laursen blev valgt til dirigent.

Her følger en kort orientering om de vigtigste beslutninger, som har betydning for medlemmerne. Et mere fyldigt referat vil fremgå af Lystfiskeri-Tidende for november/december.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

Kontingent og indskud forbliver uændret i 2021.

Valgene gav følgende resultat:

Bestyrelsen:
 • Formand: Anders Vernersen
 • Næstformand og kasserer: Bo Guldager
 • Sekretær: Kristoffer Dalhoff
 • Overinspektør: Lars Francker
 • Bestyrelsesmedlem: Signe Boes
 • Bestyrelsesmedlem: Steen Lyngsø
 • Bestyrelsesmedlem: René Odér
 • Bestyrelsesmedlem: Niels Buch Jørgensen

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne konstitueret sig selv.

Bestyrelsessuppleanter:
 • Pierre Lyndby Jensen
 • Torben Camres
Interne Revisorer:
 • René Letvad
 • Per Ekstrøm

Du kan se nærmere med ansvarsområder og kontaktoplysninger på bestyrelsen HER

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne blev vedtaget. Det betyder blandt andet, at begrebet “ungdomsmedlemmer” bortfalder. Fremover skal man derfor være fyldt 16 år for at blive medlem af LF, og alle medlemmer betaler samme indskud og kontingent.

Kontingentopkrævningen ændres samtidig, så alle medlemmer skal betale helårligt kontingent. Det sker med virkning fra 2021. De medlemmer, som hidtil har betalt halvårligt kontingent, skal derfor være opmærksom på, at der skal betales kontingent for hele 2021, når dette forfalder i januar.

Anders Vernersen takker Bent F. Laursen for godt arbejde som dirigent for generalforsamlingen. Naturligvis med en korrekt Corona hilsen.