Medaljefisk – Nu også med målebånd!

Fra 1. januar 2024 bliver det nu også muligt at anmelde præmiefisk alene på baggrund af fiskens længde. I første omgang dog kun af fiskearterne gedde og sandart. Samtidig bortfalder kravet om et vidne. Fremover er billeddokumentation tilstrækkelig, da 99,9% af medlemmerne er udstyret med en mobiltelefon, hvori der er et godt kamera.

I de senere år er det blevet langt mere almindeligt at registrere fangster på baggrund af fiskens længde, og vi har konstateret at en del medlemmer i de seneste år, har glemt at tage fiskevægten med på turen, men ikke målebåndet. De skal også have mulighed for at få tildelt en medalje på baggrund af en stor flot fisk.

Årsagen til at kravet om et vidne bortfalder skyldes også, at mange medlemmer fisker alene, og næsten samtlige fisk nu om stunder genudsættes. Det er bedst med en hurtigt genudsætning,  hvorfor fotodokumentation fremover er tilstrækkeligt. Billedet skal dog fortsat være af en kvalitet, hvor det er muligt at bedømme fiskens størrelse. Det er dog stadig sådan at årschampionmærket for den største fisk indenfor hver fiskeart, uddeles på baggrund af fiskens vægt. Vi anbefaler at der anvendes en vejeslynge, som er den mest skånsomme måde, når fisken vejes.

Pr. 1. januar tiltræder også en ny præmiefiskeadministrator, idet Klaus Vestergaard overtager tjansen. Klaus er en rigtig garvet lystfisker og samtidig medlem af Det Danske Rekordudvalg. Så det en erfaren mand, som tager over. Fisken anmeldes stadig på medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

En afkrogningsmåtte som denne fra Savage Gear er perfekt, når man skal fotografere og anmelde en præmiefisk på baggrund af længden. Husk at tage fotoet vinkelret ned over fisken.

Fra 1. januar 2024 gælder følgende regler ved anmeldelse af medaljefisk: (Ændringer er markeret med rødt)

  1. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fisk fangst i foreningens fiskevande, som mindst overholder følgende vægt. For gedder og sandarter tillige på minimums længder:
Art: For bronzemedalje: For sølvmedalje:
Aborre: 1,200  1,500
Gedde: 7,000

105 centimeter

 9,000

115 centimeter

Karpe: 8,000 12,000
Knude: 2,000  3,000
Sandart: 5,000

75 centimeter

 7,000

85 centimeter

Suder: 2,000  3,000
Søørred: 3,000  4,000
Ål: 1,000  1,500

Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden af den pågældende art. Fangsten skal være foretaget inden for foreningens fiskesæson for det pågældende fiskevand. (Er stationen for det pågældende fiskevand lukket. F.eks. i april måned, betragtes dette som udenfor fiskesæsonen) Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og hjul eller Furesøvinde. Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe.

  1. Fangsten skal anmeldes skriftligt inden 14 dage(se under “Adresser” i Lystfiskeri-Tidende eller på hjemmesiden) med oplysning om navn, medlemsnummer, dato, fiskeart, fiskevand, fangstmetode, vægt (eller længdemål) samt billede. Vejning skal ske på en vægt, der vejer korrekt. Anmeldelsen kan foretages pr. post eller e-mail.. Fisk der anmeldes senere end 14 dage efter fangsten bliver afvist.

64A: For gedder og sandarter anmeldt alene baseret på fiskens længde, skal der ved anmeldelsen altid medsendes et målebåndsfoto, hvor længden kan aflæses præcist. For eksempel på en afkrogningsmåtte hvor længdemål er angivet i centimeter. Fotoet tages så vinkelret som muligt. Det vi sige lige ned over fisken, og halen må ikke være samlet.

Medlemmet vælger selv, om fisken skal anmeldes på baggrund af vægt eller længde. Anmeldes fisken med oplysninger om både vægt og længde, betragtes fisken som anmeldt i vægt. 

  1. Foreningen tildeler desuden et årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål. Vinderne af årschampionsmærkerne vil ved navns nævnelse, og med oplysning om fiskens vægt, blive opsat på en plakette i huset på Holte stationen.