Medaljesandart fra Tissø

Juni, nærmere bestemt den 1. ophæves sandartfredningen, og Jan Kristoffersen var i den anledning draget til Tissø med Per Lien Pedersen i håb om at søens sandarter var hugvillige.

De medlemmer der deltog på årets generalforsamling kan sikkert erindre at  Niels Godsk Jørgensen, på det kraftigste anbefalede Per Lien som rorkarl, da han i 2021 på samme dag fangede både en “medaljegedde” og en “medaljesandart” på Bagsværd Sø, med Per ved årerne. Der var endda nogle som spurgte om Per kunne lejes. Om det er tilfældet vides ikke, men han var med i båden, da Jan fangede en flot sandart på 5,30 kg. Sandarten blev fanget på agn.

Måske skulle man spørge om Per har tid til at tage med på fisketur. Han skal bare være med båden, da han åbenbart “drager” dem.

Flot sandart og glad fisker. Tillykke til Jan.