Miljøundersøgelse på Bagsværd Sø

Der er blevet placeret i målebøje på Bagsværd Sø. Den ligger mellem Aldershvile Pynten og Gåseholm, som det fremgår af kortet på billedet herunder.

Udstyret indsamler vigtige overvågningsdata omkring vandmiljøet i Bagsværd Sø og aflæses løbende. Formålet er at belyse den forringede vandkvalitet på trods af relativt lave næringsstofkoncentrationer i søen.

Bøjen er fastgjort med 3 ankersten, der ligger 4-5 meter ud fra hvert hjørne. Udstyret på målebøjen er kalibreret til bøjens retning og placering. Man må derfor under ingen omstændigheder holde fat i bøjen eller ankre op til den. Hold derfor behørig anstand for at undgå at sidde fast i ankertorvene med endegrejet.

Udstyret er en del af et projekt mellem SDU og Gladsaxe Kommune, der skal belyse den interne fosforbelastning af søen. Udstyret har ingen kommerciel værdi.