Ny overinspektør

Bestyrelsen har gennemført en organisationsændring, idet Lars Francker, efter eget ønske, fratræder som overinspektør. Lars har p.t. ikke den fornødne tid til udføre jobbet som overinspektør, hvorfor han samtidig udtræder af bestyrelsen.

Steen Lyngsø, der tidligere har været formand for miljøudvalget og formand for bådudvalget, overtager posten som overinspektør. Steen forsætter helt naturligt som formand for bådudvalget, mens miljøudvalget er overtaget af bestyrelsessuppleant Torben Carmes. Ændringerne kan ses på siden Bestyrelsen.

Det er er erfaren mand der nu sætter sig i stolen som overinspektør. Steen har en stor og bred baggrund som blandt  andet formand for Ishøj Sportsfiskerklub, ligesom han i mange år har været medlem af Det Danske Rekordudvalg. En så lang karriere i lystfiskeriet tjeneste betyder stor indsigt og mange uformelle kontakter, der uden tvivl vil komme LF til gode. Sidst, men ikke mindst er Steen kendt som en dygtig lystfisker og et behageligt menneske – og det er jo ikke så ringe endda. (web-masterens eget udsagn)

Afslutningsvis skal der lyde en kæmpe tak til Lars Francker, der hurtig sprang ind som overinspektør, da LF for 3 år siden, med kort varsel, pludselig skulle finde en person til den vigtige post. En opgave som Lars gik til med krum hals og har modtaget megen anerkendelse for.

Steen Lyngsø. En mand med stor erfaring og ikke mindst en dygtig lystfisker. Her med et af sine mange “kæledyr”.