Nye fredningstider for gedder

Ved årsskiftet kom der nye fredningstider for gedder, hvilket betyder at gedden nu er fredet fra den 15. marts til den 30 april. Dette medfører, at de fleste af vores stationer er lukkede i ovennævnte periode.

Bestyrelsen har dog besluttet at gennemføre en forsøgsordning i 2022, således at det stadig vil være muligt at fiske efter sandart fra den 15. til 31. marts i de af vores vande, hvor et målrettet sandartfiskeri er muligt (Furesø, Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Tissø og Arresø).

Bestyrelsen opfodrer kraftigt til, at man overvejer sine fiskemetoder og fiskeområder for at minimere risikoen for at fange gedder. Hvis man fanger en gedde, skal den hurtigt og skånsomt afkroges i vandet og have den nødvendige støtte for at komme på højkant igen. Fotografering af gedder fanget i fredningstiden er ikke i foreningens ånd, og ingen gedder, som er fanget i perioden fra den 15. til 31. marts, vil blive godkendt som præmiefisk.

Husk at dette er en forsøgsordning, og at en eventuelt forsættelse de kommende år udelukkende afhænger af vores medlemmers opførsel på vandet.