Listen over præmiefisk er opdateret

Så blev listen over præmiefisk anmeldt i 2012 igen opdateret.

Seneste på listen er en flot aborre på 1,525 kg fanget På Furesøen af Signe Boes

Klik her for at se listen eller anmelde nye præmiefisk

Byggeriet snart færdigt i Holte

Byggeriet på Holte stationen nærmer sig hastig sin afslutning. Der mangler kun nogle få arbejder før byggeriet er næsten  helt færdigt. Dog må vi væbne os med lidt tålmodighed med hensyn til maling af bygningerne, da det først sker i september måned. Det sker for at bygningerne kan få tid til at ”sætte sig”, da træ jo er et levende materiale.

Onsdag d. 4. juli afholdt foreningens såkaldte ”Fønix-udvalg” møde med entreprenøren for Møn-Huset, Bent Lykke, hvor de sidste detaljer blev aftalt. Faktisk var det meningen, at afleveringen skulle ske fredag, men da vi kiggede i kalenderen og så at det var fredag d. 13., blev der hurtig enighed om det nok ikke var den optimale dato.

Efter afleveringen vil der dog stadig mangle nogle arbejder på grunden, som bliver udført senere på måneden eller primo august. Blandt andet tapper til terrassen og skabshuset, men det er på plads inden lørdag d. 11. august, hvor vi afholder indvielse. Se i øvrigt under ”Opslag” på hjemmesiden hvor et nærmere program fremgår.

Med hensyn til tildeling af skabe til de ”skabsløse”, så vil I blive kontaktet af Poul Hansen, når der bliver adgang til det nye hus. I behøver ikke at rykke. Poul har styr på hvem der skal have skabe, men der er ting som skal klares, hvorfor lidt tålmodighed vil være ønskeligt.

Sidst men ikke mindst så husk at rundkaste oplysningen til de medlemmerne som du ved ikke har internetadgang, da næste nummer af Lystfiskeri-Tidende først udkommer i september.

Fønix-udvalget holdt møde d. 4. juli. Fra venstre entreprenøren Bent Lykke, Per Ekstrøm og med ryggen til Poul Hansen. Fra højre længst væk Ulf Hansen, Henrik Bahrenscheer og forrest Lars Kjems. Gert Bendix var desværre forhindret.

Tissø lukket til og med fredag d. 6. juli

Stationen ved Tissø er foreløbig lukket til og med fredag d. 6. juli.

Vores opsynsmand Michael har netop meddelt, at det ikke er muligt at komme på søen, da kommunen er ved at skære grøde. Der var ellers indgået en aftale om, at vi skulle have besked senest en uge før, således at vi kunne nå at advisere medlemmerne. Det smuttede desværre, hvilket kommunen har beklaget.

Kommunen har oplyst, at spærringen  fjernes senest fredag d. 6. , hvorfor tegning af både til og med fredag er suspenderet.

De medlemmer som i indeværende uge har tegnet både er eller vil blive kontaktet. Enten per telefon eller mail, alt efter hvilke oplysninger vi er i besiddelse af.

Geddefiskekonkurrencen på Søndersø

Vejret var godt, stemningen god, men gedderne var absolut ikke i hugget lørdag d. 30. juni, da den årlige geddekonkurrence på Søndersø blev afviklet. Inspektøren, Werner Larsen, havde vanen tro lagt et stort stykke arbejde i at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det lykkedes til fulde, og det skal han have en stor tak for. Desværre mødte kun 15 deltagere frem, men det skyldes højst sandsynligt, at ferien for mange stod og bankede på døren. De der var mødt op, fik til gengæld en rigtig hyggelig dag. Rent fiskemæssigt vil konkurrencen ikke gå over i historien, men alle præmier blev da uddelt.

Præmiesponsor var vores medlem Michael Christoffersen, der for ca. 6 måneder siden har startet egen grejimport op med masser af spændende sager. Grejguf der kan få selv erfarne grejentusiaster til at spærre øjnene op.  Kig ind på www.saenger-tts.de og se det store udvalg. Er man interesseret, og er der noget man absolut må eje kan man kontakte Benjamin på telefon 20 87 51 45.

Præmiesponsoren var så ubeskeden selv af fange den største gedde, så han har æren af at pudse pokalen til næste år.

Et mere fyldigt referat vil være at finde i et af de kommende numre af Lystfiskeri-Tidende.

Præmierne var større end gedderne. Måske derfor var smilene store?

Listen med Jubilæums Ambassadeur

Som nævnt i forbindelse med fremstillingen af Lystfiskeriforeningens Jubilæums Ambassadeur blev det besluttet, at der efterfølgende ville blive offentliggjort en liste over de første ejere af hjulene. I maj måned blev det sidste hjul solgt, og listen er hermed klar.

Skulle man afhænde hjulene til anden side, hører jeg gerne, da man derved kan følge hjulenes vej i fremtiden.

Er der fejl i navn eller nummer hører jeg også gerne.

Listen er vedhæftet som PDF-fil.

Jubilæumshjul juli 2012

 

11. august bliver Holte stationen indviet.

Til orientering vil det allerede nu være en god ide at sætte kryds (gerne et stort)i kalenderen ud for lørdag d. 11. August, da det er dagen, hvor de nye bygninger på Holte station bliver indviet.
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og tidsplanen overholdes, så bestyrelsen har nu endeligt fastlagt dagen. Desværre kan vi ikke nå, at få dagen med i Lystfiskeri-Tidende, og beder derfor om, at man orienterer de medlemmer som man ved ikke har internetadgang via ”mund til øre” metoden.
Et nærmere klokkeslæt vil efterfølgende og snarest blive oplyst her på siden.

Gyrstinge sø lukket for bådtegning

Vi er desværre nødsaget til at lukke bådtegningen for Gyrstinge sø, på grund af meget lav vandstand.

Huset vil stadig kunne bookes til overnatning, hvis man eksempelvis ønsker dette i forbindelse med fiskeri på Haraldsted.

Planen er at forsøge at etablerer et antal svajpladser hen mod Kilden. Tidsplanen for dette er dog p.t. ikke helt klar.

Bidrag til genopbygningen af vores station i Holte

Som det er alle bekendt, nedbrændte vores gamle station i Holte natten til den 6. juni 2011.

Bestyrelsen var ikke et sekund i tvivl! Den elskede station skulle genopføres, så den igen bliver et af foreningens store aktiver.

På den baggrund har ”Fønix-udvalget” vinteren igennem arbejdet med projektforslag, tilladelser osv. med henblik på at et nyt hus skulle rejse sig af asken. Og det sker faktisk lige nu – se andetsteds på hjemmesiden.

Som vi orienterede om ved generalforsamlingen forventer vi at komme langt for forsikringspengene. Eventuelle ændringer/forbedringer af det kommende hus i forhold til det gamle er naturligvis ikke dækket af forsikringen. Her må foreningens egne midler ”træde til”.

Flere har allerede henvendt sig vedrørende mulighederne for at bidrage til den nye station, og det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige for. Frivillige bidrag vil hjælpe til, at vi kan få flere af vore ønsker til den nye station opfyldt.

Ønsker man at give et bidrag til genopførelsen af Holtestationen, kan støttebeløb indbetales på foreningens hovedkonto i Handelsbanken: reg. nr.: 7630, kontonr.: 100 7068.

I forbindelse med indvielsen af den nye station i Holte vil der blive fremlagt en donationsliste. Ved indbetaling bedes man derfor anføre navn samt tilkendegive, om man ønsker at være anonym som giver.

Anders Vernersen

Søndersø geddekonkurrence den 30. juni

Kære medlemmer

Grundet vejrgudernes lune blev vi desværre nødt til at aflyse geddekunkorrencen den 12 maj. I stedet afholdes der Søndersø geddekonkurrence den 30 juni.

Program

Der mødes til morgenmad kl. 7.00, hvor de nødvendige aftaler kommer på plads.
Der fiskes i 2 perioder (Dog kun hvis der er flere end 16 deltagere).
1 periode: 4 timer fra kl. 08.00 til kl. 12.00.
2 periode: 4 timer fra kl. 13.00 til kl. 17.00.

 
Der vil ikke blodt være adskillige grejpræmier til de 3 største gedder. Det ærede medlem der fanger den største, vil for næste år blive indehaver af den smukke vandrepokal.

 

Tilmelding efter princippet “først til mølle” på stammer36@live.dk eller wernerlarsen.1948@hotmail.com eller på  tlf.: 40981461.                     

 

Vel mødt

Werner og Hans

Støtte fra Nordea-fonden.


Som et kærkomment bidrag til byggeriet på Holte stationen har Lystfiskeriforeningen fra Nordea -fonden modtaget 25.000 kroner. Beløbet blev overrakt af filialdirektør i Nordea Banks Holte afdeling, Karin Seeger, mandag d. 7. maj, og formanden Bent F. Laursen var den glade modtager af beløbet på vegne af LF.