Reglementet angående private både er opdateret

Ved Furesøens stationer ligger en del private både, og langt hovedparten fremtræder gudskelov i en pæn og ordentlig stand. De nye regler skulle gerne medvirke til at det fremover omfatter samtlige både.

Som det fremgik af Lystfiskeri-Tidende for november/december 2022, ville reglementet, som vedrører medlemmernes private både, der er beliggende ved LF`s stationer omkring Furesøen blive skærpet. Det er nu sket, og § 32A har nu følgende indhold:

Lystfiskeriforeningen forudsætter at medlemmer, som har en privat båd liggende, på en tildelt bådplads ved foreningens anlæg, sørger for at båden fremtræder i en almindelig pæn og brugbar stand og ikke bærer præg af forsømmelse i form af manglende vedligeholdelse, renholdelse og opsyn.  Lever en båd, efter bestyrelsens vurdering, ikke op til disse krav, kan bestyrelsen pålægge det pågældende medlem at afhjælpe manglerne indenfor en af bestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Er båden, efter tidsfristens udløb, ikke bragt i den ønskede stand, kan bestyrelsen fratage medlemmet bådpladsen.

Magter man ikke fremover, at vedligeholde sin båd, eller mangler man tid, er det nu man skal opsige bådplads, så andre medlemmer kan få glæde af en privat bådplads.