Sandart på 7 kg fra Furesøen.

Furesøen har det seneste år leveret nogle rigtig flotte sandarter. Selvom det antalsmæssigt ikke har stået mål med tidligere tiders drømme fiskeri, så kan vægten på nutidens eksemplarer fint leve op til “fortidens” vægtklasse.

At det kan lade sig gøre beviste Mikkel Weischelfeldt, da han d. 2. august fangede en fin sandart på 7 kg. Fangstmetoden var vertikal jig. Sandarten huggede 6 meter nede i Furesøens dybe, men efter årstiden noget uklare vand. Sandarten blev efter fangsten genudsat. Jan Philipsen fotograferede og bevidnede fangsten.

Tillykke til Mikkel der til næste ordinære generalforsamling vil modtage en sølvmedalje.

Flot sandart. Intet under at Mikkel har det brede smil på.