Stationerne ved Stege Nor og Helsingør nedlægges

Det ser indbydende ud, men geddefiskeriet i Stege Nor er nu blot en skygge af sig selv.

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge stationerne ved Stege Nor og Helsingør.

Det meget dårlige fiskeri i Stege Nor, og den deraf meget ringe benyttelsesgrad, er årsag til beslutningen.  Det helt unikke og forrygende geddefiskeri, er i dag stort set væk. Årsagerne til nedgangen i fiskeriet kan være mange, men bestyrelsen mener ikke, at der er belæg for at opretholde en station, som stort set aldrig benyttes. Det er ikke økonomisk forsvarligt overfor medlemmerne.

Skulle fiskeriet om nogle år atter blomstre op, vil bestyrelsen selvfølgelig genoverveje, om der er belæg for oprettelse af en station. Samtidig er det værd at bemærke, at stationen i Præstø fastholdes, så LF stadig kan tilbyde brakvandsfiskeri til medlemmerne.

Med hensyn til nedlæggelse af stationen i Helsingør Nordhavn skyldes det en opvejning af kravet til opsyn, den løbende vedligeholdelse og udgifterne ved at holde stationen kørende. Materiellet skal hele tiden skal være i helt orden, men når forskellige personer benytter båden, kan der nemt opstå tekniske problemer, som kan være fatale. Der har desværre været mange tilfælde, hvor det har været nødvendigt at tage båden ud af drift i både kortere og længere perioder. Det er ikke tilfredsstillende hverken for medlemmerne eller for de personer som skal holde stationen kørende.

For ikke helt at stå uden saltvandsstationer opretholdes stationen i Rungsted Havn fortsat, så medlemmer som ønsker at dyrke fiskeriet i Øresund har muligheden for at dyppe linen i de salte bølger. Dog vil stationen være lukket i perioden 1. december til 31. marts.