Tissø atter åben

Grødeskæringen i Halleby Å er nu gennemført, hvorfor der atter er uhindret adgang til Tissø.

Opsynsmanden, Gorm Siiger, oplyser dog, at der lige udenfor udløbet i søen står noget grøde. Sejler man med motor, kan man derfor være uheldig at få grøde i skruen. Som et alternativ kan man gribe til årerne, indtil grøden er passeret.

Der er nu igen fri passage fra vores station i Halleby Å til Tissø.