Ændringer i bestyrelsen

Formand Anders Vernersen har i dag givet stafetten videre.

Efter mange års brav tjeneste har Anders Vernersen, forud for Generalforsamlingen til marts, valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Lystfiskeriforeningen skylder Anders en meget stor tak !

Bestyrelsen har konstitueret sig som flg.:

 

Formand:           Bo Guldager

Næstformand/Sekretær:  Søren Græsborg

Kasserer:            Kristoffer Dalhoff

Overinspektør:  Steen Lyngsø

Bestyrelsesmedlem:   Signe Boes – redaktør af Lystfiskeri-Tidende

Bestyrelsesmedlem:  Niels Buch Jørgensen

Bestyrelsesmedlem:  René Odér

Bestyrelsesmedlem:  Torben Carmes – miljø koordinator

Bestyrelsessuppleant: Benjamin Møller