Generalforsamling 2021

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2021.

 

Tirsdag den 22. juni kl. 19.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2020. Beretningen kan læses i marts nummeret af Tidende 2021 på side 19122.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. Regnskabet kan læses i marts nummeret af Tidende 2021 på side 19127-19129.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslår en årlig kontingentstigning på 200 kr. for ordinære medlemmer, 100 kr. for pensionister samt en stigning på 500 kr. for private bådpladser.

Forslaget kan ses her.

5. Indkomne forslag:

5.a: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens vedtægter. Forslaget kan ses her.

5.b: Bestyrelsen fremsætter forslag om eksklusion af et medlem.

Dette er grundet en længerevarende tvist,  hvor medlemmet ikke har ageret kammeratligt og loyalt overfor foreningen og bestyrelsen.

Medlemmet er orienteret herom.

5.c: Bestyrelsen fremsætter forslag om at Per Ekstrøm udnævnes til æresmedlem.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår Signe Boes, Bo Guldager, Pierre Lundby Jensen og Niels Buch Jørgensen. Alle er villige til genvalg.

7. Valg af suppleanter:

Torben Carmes er villig til genvalg. Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af Søren Græsborg og Mikkel Weischelfeldt.

8. Valg af revisorer:

René Letvad og Per Ekstrøm er villige til genvalg.

9. Eventuelt.

 

Dørene åbnes kl. 18.45 og der er kun adgang med Coronapas.

Det er muligt at købe øl/vand samt LF hættetrøjer.

Medaljer bæres.

Rygning på hele Lindegaardens område er strengt forbudt.

Vel mødt.

                        Bestyrelsen